Sidste håndværker forlader byggepladsen for det nye akutcenter tre måneder senere end planlagt. Det får konsekvenser for ombygningen af operations- og sengestuer i det eksisterende hospital. Til gengæld fastholdes planen om at tage imod første patient i det nye akutcenter medio 2019.

01-08-2018

Forsinkelsen på byggepladsen betyder, at der skal reserveres ekstra penge til eventuelle udgifter i den forbindelse – eksempelvis forlænget drift af skurby og byggeplads. Pengene kan kun tages fra den planlagte ombygning af det eksisterende hospital, og i praksis betyder det, at ombygningen af operationsstuer og sengestuer tages ud af planerne, ind til akutcentret er færdigt, og projektets endelige økonomi kendes.

Det er indstillingen i den sag om kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg, som Region Midtjyllands politikere behandler i den kommende tid.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vi må tage dele af ombygningen ud af projektet. Men det er også vigtigt at sige, at vi allerede i dag har operationsstuer og sengeafsnit, der bliver brugt og fungerer i dagligdagen, så det vil ikke påvirke hospitalets drift og aktivitetsniveau, siger Lars Dahl Pedersen.

Ændret rækkefølge
Med den nye tidsplan holder hospitalet fast i at åbne den nye hovedindgang og tage imod første patient i det nye akutcenter medio 2019. Men der ændres på rækkefølgen for indflytning. I første omgang bliver det formentlig Urinvejskirurgisk Klinik og Mave- og Tarmkirurgisk Klinik, der debuterer i det nye akutcenter, mens de øvrige afdelinger rykker gradvist ind i akutcenteret frem mod årsskiftet.

Den ændrede rækkefølge handler også om at sikre tilstrækkelig tid til at installere og teste de mange skannere, operationslamper og andet avanceret hospitalsudstyr.

- Vores væsentligste fokus er, at vi kan tage imod patienterne i gennemtestede og funktionsdygtige rammer, når vi rykker ind i det nye akutcenter. På den baggrund – og i lyset af erfaringerne fra vores kolleger i Aarhus - har vi valgt at rykke rundt på rækkefølgen i vores indflytning, så vi er helt sikre på, at vi er godt i mål alle steder, før vi går i gang med de største og mest komplicerede flytninger, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

I alt 9 afdelinger skal helt eller delvist flytte ind i det nye akutcenter. Projektafdelingen er i fuld gang med at lave en ny plan for indflytning og vil snarest muligt melde ud med nye tidsplaner til de enkelte afdelinger.

120.000 kvadratmeter akuthospital
Selv om en del af ombygningen nu tages ud af projektet, er der fortsat planer om at bygge ny Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, ny Intensiv og ny Hjertemedicinsk Klinik. Samtidig minder hospitalsdirektøren om, at dele af det eksisterende hospital allerede er blevet bygget om i forbindelse med tidligere faser af byggeriet, ligesom hospitalets samlede kvadratmetertal i 2020 vil være vokset til 120.000 kvadratmeter takket være kvalitetsfondsprojektet.

- Vi har allerede taget en lang række sengeafsnit, klinikker og øvrige faciliteter i brug, og næste år rykker vi ind i 25.500 splinternye kvadratmeter, der er skræddersyet til moderne hospitalsdrift. Så der er fortsat god grund til at glæde sig over byggeriet – både som patient og som medarbejder, mener hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Fakta om kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg

 • Frem til 2020 bygges der til og om for 1,164 mia. kr.
 • Til den tid vil hospitalet være vokset til 120.000 m2
 • I alt bygges knap 35.000 nye kvadratmeter, mens godt 12.000 ombygges.
 • Projektet indeholder bl.a.:
  • 25.500 m2 nyt akutcenter med bl.a. sengeafsnit, operationsstuer, klinikker og hovedindgang
  • Nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade
  • Ny Patologi
  • Nyt p-hus
  • 2 nye sengeafsnit
  • Ny Dialyse og Klinik for Nyresygdomme
  • Ny Intensiv
  • Ny Klinik for Hjertesygdomme
  • Ny Børn og Unge Klinik
  • Nye rammer til fysio- og ergoterapi
  • Ny sengecentral med sengevask
  • Nye kontorer, værksteder mv.