Fra flere dele af det nye akutcenter vil patienter kunne se ned på de grønne tage. Se video nederst på siden her. 

Grønne tage kommer til at præge det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg, og det gavner ikke alene patienterne. Også miljøet drager fordel af de plantebeklædte tage.

30-08-2018

Kønnere udsigt fra patientstuer og hospitalsgange, mindre regnvand i kloakerne, positiv gevinst for CO2-regnskabet og biodiversiteten, mindre støj og lavere temperaturer i det nye akutcenter.

Rækken af gevinster er lang, når det handler om grønne tage beklædt med lavtvoksende planter. Og derfor glæder hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen sig over, at der nu – helt bogstaveligt – er udsigt til grønne tage på Regionshospitalet Viborg.

I forbindelse med byggeriet af det nye akutcenter har hospitalet nemlig valgt at lade knap 2000 kvadratmeter tag beklæde med lave planter, som fremover vil blomstre gult, rødt og grønt på forskellige tidspunkter af året. Tagene består af 10 forskellige sukkulent-lignende bjergplanter, som udmærker sig ved at kunne tåle både tørke og perioder med meget regn.

Behagelige rammer med gevinst for miljøet
- Vores primære fokus ligger selvfølgelig på at skabe nogle effektive rammer, der matcher kravene til fremtidens undersøgelser og behandlinger. Men samtidig vil vi gerne kunne tage imod patienter og pårørende i en bygning, som er behagelig at være i og se på – og her spiller de grønne tage en rolle, siger Lars Dahl Pedersen og henviser til, at patienterne vil kunne se ud på de grønne tage fra store dele af det nye akutcenter.

Samtidig har de miljømæssige gevinster vejet tungt.

- Som offentligt hospital vil vi gerne være med til at løfte vores del af samfundsopgaven i forhold til de fremtidige udfordringer med eksempelvis store regnmængder og miljøproblemer. Derfor har vi valgt at prioritere de miljø- og energivenlige løsninger flere steder i byggeriet – herunder altså også i forhold til tagene, som helt bogstaveligt vil gøre os til et grønnere hospital, siger hospitalsdirektøren.

Mindre regnvand i kloakken
I praksis betyder de grønne tage blandt andet, at en stor del af det regnvand, der falder på det nye akutcenters tag, aldrig vil nå ud i kloakkerne og dermed belaste det fælles kommunale system.

- Hvis man kigger på et gennemsnitligt års nedbør, så vil man kunne reducere mængden af udledt regnvand med op til 80 procent ved at vælge grønne tage frem for almindelige ”døde” tage. Og der skal falde mere end 25 millimeter regn ad gangen, før tagene ikke kan optage vandet, fortæller Silas Overgaard fra Buus Anlægsgartner, der som underentreprenør for Fjelsø Entreprise har opgaven med at beklæde akutcentrets tage med planter.

Dermed vil regnvand fra akutcentret ikke belaste kloaksystemet voldsomt, selv om fremtiden ventes at byde på flere perioder med store regnmængder.
Samtidig har de levende tage en positiv gevinst for CO2 regnskabet, ligesom de tiltrækker flere insekter og fugle og dermed gavner biodiversiteten. Og så absorberer tagene desuden en del lyde og varme – og særligt sidstnævnte er en fordel på et hospital, hvor mange mennesker, udstyr og maskiner typisk betyder mere behov for køl end for varme.

Du kan se de grønne tage – og meget mere af det nye akutcenter – når vi søndag den 2. september holder åbent hus på byggepladsen klokken 9-12.

Video: Grønne tage på akutcentret

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.