Det kræver omtanke - og plads - at tænke miljøvenligt. Blandt andet skal der ekstra store ventilationsrør til. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Det 24.000 kvadratmeter store akutcenter bygges med fokus på energi- og miljøvenlige løsninger. For patienter og medarbejdere betyder det samtidig et mere behageligt indeklima.

16-05-2018

Stakke af isolering, tykke vinduesglas og ventilationsrør i noget nær mandshøjde har domineret byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg. Byggematerialerne er det synlige bevis på, at energi og miljøvenlige løsninger er i fokus i forbindelse med byggeriet af det 24.000 kvadratmeter store akutcenter.

- Som offentligt byggeri vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at bygge energirigtigt. Både fordi det gavner miljøet – men også fordi det gavner patienter, pårørende og personale, siger projektchef Jeppe Juul Hansen fra hospitalets Projektafdeling.

De energivenlige løsninger handler nemlig i høj grad også om at skabe et hospital med et godt indeklima og et lavt energiforbrug, så pengene kan blive brugt til behandling frem for elregninger.

Kræver ekstra omtanke
I praksis betyder beslutningen, at hospitalet i Viborg bygger efter det såkaldte 2020-reglement, selv om energikravene her er noget højere end i det 2015-reglement, byggeriet kunne have nøjedes med.

- Det betyder, at vi har ledt efter de mest energivenlige løsninger, hver gang vi har truffet beslutninger om forsyning og installationer, fortæller teknisk projektleder Anders Strandgaard Olsen.

Blandt andet er der valgt særligt energivenlige vinduer og LED-belysning, hvor det er muligt, ligesom solcelleanlæg er tænkt ind i projektet. Og på ventilationsfronten er der planlagt større centrale anlæg, der mere energieffektivt kan føre frisk luft rundt til gange, kontorer og sengestuer.

Men de energirigtige løsninger giver også ekstra udfordringer.

- Når det handler om ventilation, så arbejder vi for eksempel med nogle meget store anlæg med kæmpestore rør, der skal føres igennem hele bygningen. Det kræver ekstra omtanke og planlægning, når man skal have sådan et system indarbejdet i et byggeri, hvor loftshøjderne fra det eksisterende hospital dikterer loftshøjden i nybyggeriet og sætter nogle begrænsninger, forklarer Anders Strandgaard Olsen.

Bedre indeklima
Til gengæld gavner de mange energirigtige løsninger også andet end klimaregnskabet. Med mindre elforbrug følger også en lavere el-regning, og samtidig gavner en del af løsningerne indeklimaet for både patienter og personale.

- Vi kender nok alle sammen oplevelsen af at sidde til et møde, hvor iltniveauet falder og temperaturen stiger i løbet af mødet, fordi der er mange mennesker i rummet. Det er vi ude over, når vi som her arbejder med et intelligent anlæg, der selv justerer ventilation og temperatur i forhold til, hvor mange mennesker, der befinder sig i rummet, forklarer Anders Strandgaard Olsen.

På samme måde vil patienterne opleve, at indeklimaet er behageligt og stabilt på de nye sengestuer, uanset om vinterstormen raser eller sommersolen skinner gennem vinduerne. Og også den nye LED-belysning vil give et bedre og mere naturligt lys i både venteområder, sengetuer og kontorer.

Sikkerhed først
Det er ikke nyt for hospitalet at tænke i energivenlige løsninger. Også i forbindelse med den løbende renovering af det eksisterende hospital prioriteres løsninger, der kan reducere forbruget af blandt andet el og vand. Men selv om de energirigtige løsninger er i fokus, så skal løsningerne give mening og kunne forsvares på et hospital, hvor forsyningssikkerhed er helt afgørende.

- Vi gør os umage for at vælge de energirigtige løsninger, men ind imellem er vi også nødt til at indgå nogle kompromiser, fordi vi ikke bygger en simpel lagerbygning eller et kontorkompleks. Vi bygger et komplekst hospital, hvor forsyningssikkerhed og hygiejne er afgørende, og det kan ind imellem være svært at forene med ønsket om at vælge de mest energirigtige løsninger, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Eksempelvis har hospitalet prioriteret særlige filtre til operationsstuernes ventilationsanlæg, selv om det går ud over energiregnskabet. Her vægtes i stedet hygiejnen og den ultra-rene luft på operationsstuerne. På samme måde er det nødvendigt at installere ekstra energiforsyning for at sikre, at der altid er strøm til operationsudstyr og livsvigtige apparater, selv hvis strømforsyningen glipper eller udstyr bryder ned.

Fakta om akutcentret

 
  • Frem mod 2020 udvides og ombygges Regionshospitalet Viborg for i alt 1,164 milliarder kroner.
  • Største delprojekt er en tilbygning på knap 24.000 kvadratmeter med blandt andet ny hovedindgang, akutafdeling, skadestue, operationsafdeling og sengeafsnit.
  • Sideløbende med nybyggeriet skal også en stor del af det eksisterende hospital bygges om.
  • Tidligere i projektet er der opført nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Søndersø, nyt p-hus, nyt patologisk institut og en række om- og udbygninger af det eksisterende hospital.
  • Byggeriet er finansieret af staten og Region Midtjylland.
 

Pjece om hospitalsbyggeri


Få et hurtigt overblik over kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg i denne pjece. Klik på billedet for at få printbar pdf-version.