Sygeplejerske Stina Hansen fra Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit oplever, at det letter arbejdsdagen at dokumentere tæt på patienterne. Foto: Lisbeth Hasager Justesen

Mere ro om patienterne og en mindre presset arbejdsdag for personalet. Det er nogle af gevinsterne ved patientnær dokumentation, har de erfaret på Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet Viborg.

15-03-2018

Intet om mig uden mig. Det er princippet for patienternes behandling, efter at på Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet Viborg er gået over til patientnær dokumentation. Tanken er, at al dokumentation nu skal foretages hos og i samarbejde med patienterne.

I praksis betyder det, at sygeplejerskerne noterer og dokumenterer på sengestuerne, mens de taler med patienterne, frem for som hidtil først at notere i journalen senere på dagen. Og den nye praksis har vakt begejstring hos både medarbejdere og patienter.

- Jeg oplever, at min hverdag er blevet mindre presset, fordi jeg kan få tingene afsluttet, mens jeg er i gang med dem. Jeg skal ikke gå og huske på en hel masse i løbet af dagen, og jeg har ikke længere fornemmelsen af at skubbe en masse opgaver foran mig. Samtidig behøver jeg ikke at løbe frem og tilbage, fordi jeg pludselig kan se, at jeg har glemt at spørge til behovet for hjemmepleje eller andet. Det letter simpelthen for både hoved og ben, konstaterer sygeplejerske Stina Hansen fra sengeafsnittet.

Forberedelse til fremtidens akuthospital
Når Regionshospitalet Viborg til næste år tager det nye akutcenter i brug, vil ensengsstuer være en del af de nye sengeetager. Og nye rammer betyder samtidig nye måder at gøre tingene på.

Eksempelvis ligger det fast, at netop patientnær dokumentationen bliver en del af fremtidens akuthospital i Viborg. Tanken er blandt andet, at patienterne på den måde bliver inddraget mere i egen behandling og løbende hører, hvad der sker med og omkring dem.

På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit har de dog valgt at smugstarte og er allerede nu godt rustet til de nye tider.

- Vi har talt om patientnær dokumentation mange gange, og i efteråret besluttede vi så, at nu skulle det være. Og det har vi ikke fortrudt. Vores oplevelse er, at det letter arbejdsdagen for medarbejderne. Og samtidig fortæller patienterne, at det giver mere ro på sengestuerne og bedre mulighed for at følge med i deres egen behandling, fortæller afdelingssygeplejerske Birgitte Rovsing Vingborg.

Samme nærvær som altid
Afdelingssygeplejersken lægger dog ikke skjul på, at der var blandede holdninger til beslutningen. Nogle var bekymrede for de tekniske udfordringer ved at skulle have en computer med ud til patienterne, mens andre frygtede, at en skærm ville skabe afstand mellem patient og sygeplejerske.

- Der er stadig nogle, som oplever, at det giver en stor tryghed at have læst journalen, inden de står ude hos patienten. Men andre trives rigtig godt med at gøre det, mens de står ude hos patienterne og kan spørge ind til forskellige ting samtidig, siger Birgitte Rovsing Vingborg.

Til gengæld oplever hverken hun eller Stina Hansen, at computeren skaber mindre nærvær.

- Jeg holder jo stadig øjenkontakt, når jeg taler med patienten. Og når jeg så har brug for at notere noget, trækker jeg computeren til mig og siger: "Nu skal jeg lige skrive lidt ned". Computeren giver også meget bedre mulighed for at forklare patienterne om eksempelvis et faldende infektionstal, når man kan vise en kurve på skærmen, vurderer Stina Hansen.

Det nye akutcenter tager imod første patient i maj 2019. Ud over en ny akutmodtagelse, lægevagt og hovedindgang indeholder de 24.000 nye kvadratmeter også nye sengeafsnit til blandt andre mave-, tarm- og brystkirurgiske patienter, hjertepatienter og urinvejskirurgiske patienter.