180925-Postkort-løsningen_DSC1094_1040px.jpgOversygeplejerske Trine Agerskov glæder sig over, at hun med en simpel postkortløsning har fået et bedre indblik i medarbejdernes bekymringer, begejstring og drømme. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Send et postkort til ledelsen om begejstring, bekymring og drømme for fremtiden. Sådan lyder opfordringen til Akutafdelingens medarbejdere. Og løsningen kan meget vel også benyttes som optakt til næste års indflytning i de nye rammer, vurderer afdelingsledelsen.

26-09-2018

Hvad begejstrer dig? Hvad bekymrer dig? Hvad drømmer du om?

Sådan lyder spørgsmålene på forsiden af de grønne, røde og blå kort, som ligger i Akutafdelingens frokoststuer. Spørgsmålene er stillet af oversygeplejerske Trine Agerskov og ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen. Og håbet er, at kortene kommer retur med masser af stikord om, hvad der fylder i medarbejdernes bevidsthed netop nu.

- Vi vil rigtig gerne have nogle af medarbejdernes faglige glæder og bekymringer lidt mere op til overfladen, så vi får mulighed for at tage fat på dem og snakke om dem. Få synliggjort begejstringen og i bedste fald også fjernet nogle af bekymringerne, fortæller Trine Agerskov.

Reelle bekymringer og rimelige drømme

De første postkort er allerede kommet retur til afdelingsledelsen med forskellige input.

- For eksempel kan vi se, at vores medarbejdere generelt bliver rigtig begejstrede, når de får lov at bruge deres faglighed. Og når de oplever sammenhold og gode kolleger i dagligdagen, fortæller Trine Agerskov.

På samme måde bliver de bekymrede, når fagligheden kommer under pres. Når der er for få hænder, når det går for stærkt, når der kommer flere og flere patienter, og når der er mangel på akutlæger.

- Helt reelle bekymringer, som vi også et langt stykke hen ad vejen er bekymrede om. Men som vi også er i fuld gang med at handle på for at prøve at løse, konstaterer Trine Agerskov, som samtidig peger på, at medarbejderne har en række håndgribelige drømme for fremtiden.

- De ønsker sig bedre fysiske rammer, flere kolleger, mulighed for at ønske 3 ugers sommerferie uden at få dårlig samvittighed. Meget rimelige ønsker – og nogle af dem er der heldigvis udsigt til, at vi kan opfylde, siger oversygeplejersken med henvisning til den snarlige udflytning til det nye akutcenter med markant bedre rammer om Akutafdelingen.

Postkort forud for indflytning

For Trine Agerskov og Jacob Stouby Mortensen var ambitionen med postkortene blandt andet at give taletid til nogle af de medarbejdere, som ikke råber højest på møderne. Og dem, som ikke nødvendigvis har lyst til at fortælle om deres bekymringer i fuld offentlighed. Med postkortene har de fået en direkte linje til afdelingsledelsen – og mulighed for at aflevere deres tanker anonymt, hvis de har det bedst med det. Og ledelsen har fået et indblik i medarbejdernes tanker og trivsel, uden at skulle vente på næste TULE/APV.

- Vores opgave bliver så at få taget hånd om både drømme og bekymring. Få besvaret nogle af spørgsmålene i vores nyhedsbrev eller tage det op på de fælles afdelingsmøder. Vi tror på, at det vil gøre en forskel at tale åbent om tingene, så det ikke bliver noget, man går og snakker om i krogene, hvor historierne har det med at vokse sig store og ind imellem i en helt skæv retning, siger Trine Agerskov.

Hun vurderer, at postkort-løsningen også vil give god mening at anvende i forbindelse med forberedelse til flytning og nye arbejdsgange.

- For i sådan en situation, kan bekymringerne hurtigt vokse og gå i ring, hvis man ikke får talt om dem i tide, mener oversygeplejersken.