16 firmaer var interesserede, og 10 får mulighed for at byde på opgaven med arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med en større ombygning af hospitalet i Viborg.

14-06-2017

12.500 kvadratmeter af det eksisterende hospital skal bygges om, og det kræver god planlægning. Derfor har Region Midtjylland og Regionshospitalet Viborg nu efter den indledende prækvalifikation inviteret fem arkitektfirmaer og 5 ingeniørvirksomheder til at byde på opgaven.

De 10 firmaer, der får mulighed for at byde på opgaven er:

Arkitekter:

  • CREO Arkitekter A/S
  • KPF Arkitekter
  • Link Arkitektur A/S
  • Søren Andersen A/S
  • White Arkitekter A/S

Ingeniører:

  • Niras A/S
  • Balslev A/S
  • COWI A/S
  • Ingeniørerne
  • Rambøll Danmark A/S

Ombygningen er en del af det samlede kvalitetsfondsbyggeri, der rummer ombygning og nybyggeri for i alt 1,164 milliarder kroner. Netop nu er håndværkerne i fuld gang med at bygge et nyt akutcenter, og når det står klart i efteråret 2018, fortsætter projektet med ombygning af de 12.500 kvadratmeter. Ombygningen fordeler sig på cirka 22 byggefelter i hospitalets højhus. Her skal ambulatorier, sengestuer og kontorfaciliteter bygges om, ligesom der skal bygges ny opvågning og intensiv. Ombygningen skal sikre et mere moderne hospital med mulighed for fleksibel drift på tværs af afdelinger og faggrupper.

De ti firmaer har ind til udgangen af juli til at give deres tilbud, og herefter vælges en rådgiver blandt henholdsvis arkitekterne og ingeniørerne. Ombygningen ventes at gå i gang i efteråret 2018 og skal være afsluttet i 2020.