Ambassadører fra Ungarn, Tjekkiet og Polen besøgte mandag byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg for at høste viden og inspiration forud for tilsvarende hospitalsbyggerier i hjemlandene.

06-11-2017

- På den anden side af væggen her, er de i fuld gang med at operere en patient.

Projektleder René Skov Nielsen klapper på den plastikbeklædte væg, som med sine 12 centimeter udgør skillelinjen mellem hospital og byggeplads. For netop udfordringen med at bygge til og om på et hospital i fuld drift var blandt omdrejningspunkterne, da tre ambassadører fra Ungarn, Polen og Tjekkiet mandag eftermiddag besøgte byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg. Delegationen fra de såkaldte Visegrad-landene var inviteret til Viborg af Regional Udvikling i Region Midtjylland for blandt andet at hente viden, inspiration og erfaringer fra hospitalsbyggeriet.

- I både Ungarn, Polen og Tjekkiet arbejdes der for tiden med planer om at gå i gang med tilsvarende hospitalsbyggerier. Man gør sig nogle af de samme overvejelser, som man har gjort her i Danmark, om at samle eksperterne på større enheder, forklarer Ungarns ambassadør László Hellebrandt om baggrunden for delegationens besøg.

Fleksibelt byggeri
I Viborg fik gæsterne blandt andet en kort præsentation af overvejelserne omkring byggeriet, inden turen gik til selve byggepladsen. Her fik ambassadørerne blandt andet mulighed for at se den nye forhal, som giver patienterne en lys og imødekommende ankomst til hospitalet, ligesom også de nye dagkirurgiske rammer blev vist frem. Og særligt den indtænkte fleksibilitet i byggeriet vakte begejstring.

- Vi er nødt til at bygge, så de enkelte områder kan skifte funktion, hvis der bliver behov for det, når specialer skifter, patientgrupper ændrer sig, og politisk fokus flytter, forklarede projektchef Jeppe Juul Hansen.

Planlægningen er afgørende
For ambassadørerne var især planlægningsfasen dog af særlig interesse. Og her kunne projektchef Jeppe Juul Hansen sende et par gode råd med ambassadørerne hjem.

- Sørg for at sætte rigeligt af til uforudsete udgifter. Vi har – ligesom de øvrige hospitalsbyggerier i Danmark – konstateret, at vi har fået behov for flere penge til den post, end oprindeligt antaget. Blandt andet fordi markedet har ændret sig markant i løbet af de mange år, der er gået fra første planlægning til praktisk byggeri, lød rådet fra projektchefen.

Han pegede samtidig på nødvendigheden af et godt og tæt samarbejde både internt og eksternt, når det handler om at styre så stort et projekt, som et hospitalsbyggeri er.

Og den melding havde Ungarns ambassadør hørt før.

- Det kommer ikke bag på mig, at økonomien er en udfordring. Det er samme melding, som vi har fået fra byggeriet i Aarhus, og det er også de samme oplevelser, de har fortalt om ved Metro-byggeriet i København. Sådan vil det selvfølgelig være med så store byggerier, som strækker sig over så lang tid, vurderede Laszlo Hellebrandt.