Visualisering: Viborg Kommune

Viborg Kommune arbejder på højtryk på at bygge den nye Banevej langs Regionshospitalet Viborg – og det vil formentlig kunne høres i juli.

05-07-2016

Der skal blandt andet flyttes togskinner og bankes spuns i jorden, når Viborg Kommune i de kommende uger fortsætter arbejdet med den nye Banevej langs Regionshospitalet Viborg. Det oplyser projektleder Britt Bak Odgaard fra Viborg Kommune.

Støjende arbejde i juli
Fra den 9. til den 24. juli vil der blive udført støjende aktiviteter døgnet rundt. I den periode skal der blandt andet flyttes togskinner og slibes skinner, ligesom der vil blive kørt med store maskiner som dumpere og gravemaskiner på strækningen i både dag- og nattetimer.

Fra den 18. til den 25. juli skal der desuden sættes spuns på strækningen. Det betyder, at store metalplader skal vibreres eller bankes lodret i jorden for at sikre stabiliteten. Den del af arbejde vil udelukkende blive udført i dagstiden – fra klokken 8 til 18; også i lørdag og søndag. Og det vil formentlig kunne høres og mærkes på hospitalet.

Bedre tilkørsel til hospitalet
Den nye Banevej skal anlægges syd for Regionshospitalet Viborg og vil blandt andet betyde bedre tilkørselsforhold til hospitalets patienter og medarbejdere, når vejen står færdig i løbet af 2017.

Sideløbende med det kommunale vejprojekt bygger Region Midtjylland som bekendt til og om på Regionshospitalet Viborg i forbindelse med Kvalitetsfondsprojektet. Det nye akutcenter vil stå klar til indflytning i august 2018, og til den tid vil den nye vej give ekstra god mening i forhold til eksempelvis hospitalets nye sydvest-vendte hovedindgang.

Fakta om Banevejen

  • Viborg Kommune anlægger ny vej for at aflaste trafikken i midtbyen og omkring RH Viborg.
  • Vejen skal løbe fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej - parallelt med RH Viborgs nye p-hus og den nye hovedindgang i det nye akutcenter.
  • For at skabe plads til vejen skal jernbanespor 1 flyttes mod syd til ø-perronen ved spor 2.
  • Desuden anlægges en fællessti langs Banevejen. Stien forbinde Alhedestien og Himmerlandsstien.
  • Den nye vej er en del af Viborg Kommunes projekt Viborg Baneby, som omfatter området syd for banegården.
  • Den nye vej forventes at være færdig i 2017.
  • Læs mere om den nye vej på www.viborg.dk/banevejen.
  • Se mere om Baneby-projektet på www.baneby.viborg.dk

(Kilde: Viborg Kommune)