Byggepladsleder Lars Ottosen fra Cowi inspicerer sammen med entrepriseleder Nordin Naciri fra Aarsleff sekantvæggen.

En avanceret væg af betonpiller holder på det eksisterende hospital, mens Regionshospitalet Viborg graver ud og støber fundamentet til 24.000 kvadratmeter nyt akutcenter.

19-08-2015

De grå betonpæle står rankt på række med fødderne solidt plantet i jorden uden for hospitalets vinduer. 192 pæle i alt. På mellem 10 og 13 meter og med et sindrigt system af wire-forstærkninger skudt ind under hospitalets fundament for at sikre ekstra stabilitet.

- Man kan sige, at vi har spændt et ”korset” omkring bygningen for at holde på det hele, forklarer byggepladsleder Lars Ottosen fra Cowi, mens han viser omkring på byggepladsen.

Om et par år skal et nyt akutcenter på 24.000 kvadratmeter tage imod patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner netop her. Tilbygningen kommer blandt andet til at rumme nye operationsstuer, ny skadestue, lokaler til vagtlægerne og ny hovedindgang til hospitalet, og formålet er at sikre patienterne effektive rammer med bedre mulighed for samarbejde mellem blandt andre de forskellige faggrupper og specialer.

Kun plads til en enkelt grads variation
Men ind til videre er området fortsat byggeplads med brummende maskiner og kyndige håndværkere, der knokler for fremtidens patienter. De kommende uger arbejder de blandt andet på at gøre betonkorsettet omkring det eksisterende hospital færdigt, så de eksisterende bygninger med ambulatorier, fødestuer og andre patientnære funktioner ikke sætter sig og slår revner, efterhånden som der graves helt op til bygningen.

- Det er en temmelig kompleks opgave, hvor vi arbejder med meget små tolerancer. Der er nogle meget skrappe krav til sikkerheden og stabiliteten omkring hospitalet, fortæller entrepriseleder Nordin Naciri fra entreprenørvirksomheden Aarsleff, som har opgaven med at skabe en væg af de såkaldte sekantpæle.

Udfordringen er blandt andet, at betonpælene skal forstærkes med krydsende wirer, som blot må variere en enkelt grad, når de bores skråt ind under fundamentet på det eksisterende hospital. En opgave, som kompliceres yderligere af, at hospitalets facade ikke består af en lang, lige mur men af flere hjørner, forklarer Nordin Naciri, mens han på computeren i skurvognen viser 3D-tegningerne af de mange forstærkende jordankre.


De store maskiner har haft travlt med at bore for til sekantvæggen, der skal holde de eksisterende hospitalsbygninger.

Arbejdet forsvinder igen
Først når alle jordankre og tværgående bjælker om et par uger er monteret, kan gravemaskinerne begynde at æde sig helt ind til hospitalet bygninger, uden at der er risiko for skader på hospitalets mure og vægge. Og derefter fortsætter så arbejdet med at binde armeringsjern og støbe resten af den store bundplade til akutcentret, sådan som det allerede er sket med den fjerneste halvdel af bundpladen.

Omkring årsskiftet ventes hele funderingsopgaven at være afsluttet, og derefter forsvinder også det synlige bevis på håndværkernes sirlige indsats og de mange timers arbejde med sekantvæggen. Den midlertidige forstærkning bliver nemlig med tiden dækket af først råhus og siden den færdige bygning.

- Men hvis den ikke var der, kunne vi ganske enkelt ikke bygge hele tilbygningen. Så det er uden tvivl en helt afgørende del af byggeriet af det nye hospital – og værd at glæde sig over, mens vi stadig kan se den, siger byggepladsleder Lars Ottosen fra Cowi.


Fakta om sekantvæggen

 • 192 betonpæle holder på det eksisterende hospital i forbindelse med udvidelsen med nyt akutcenter.
 • Hver pæl er 520 mm i diameter og går mellem 10 og 13 meter ned i jorden.
 • Der bores hul til hver pæl, hvorefter pælene støbes med 3,5-4 m3 beton.
 • Håndværkerne har i gennemsnit lavet 15 pæle om dagen.
 • Hvis pælene stod oven på hinanden, ville de række 3 km op.
 • Væggen er forstærket med jordankre, metalwirer boret ind under bygningen.
 • Tværgående metalbjælker sikrer yderligere stabilitet.

Fakta om hospitalsbyggeriet i Viborg

 • Frem mod 2019 bygger Regionshospitalet Viborg om og udvider for i alt 1,15 milliarder kroner.
 • I alt 32.000 nye m2 bygges til, mens 38.000 m2 af det eksisterende hospital bygges om.
 • Største delprojekt er byggeriet af 24.000 m2 nyt akutcenter.
 • Regionshospitalet Viborg vil i 2019 råde over i alt 120.000 m2.
 • Pengene er bevilget af Region Midtjylland (40%) og regeringens kvalitetsfond (60%).
 • Læs mere om byggeriet på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

 
Sekantvæggen etableres helt op ad det eksisterende hospital.