Kravlenisser med murerspand og hammer i hånden breder sig i den kommende tid på Regionshospitalet Viborg. Nisserne er sendt på mission af hospitalets Projektafdeling, som håber, at de kan sprede lidt ekstra julestemning og ønske godt byggeår til medarbejdere og patienter, mens der bygges til og om på hospitalet i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet.

- Vi ved godt, at vores medarbejdere og patienter i perioder må bære lidt over med vores håndværkere, mens vi bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Derfor vil vi med nisserne sige tak for samarbejde og overbærenhed i det forgangne år, forklarer projektchef Jeppe Juul Hansen.

Han har det daglige ansvar for det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, som frem mod 2020 skal sikre en ud- og ombygning af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,16 milliarder kroner.

Og projektchefen glæder sig over, at resultatet af håndværkernes boren og banken efterhånden er ved at være tydelig fra hospitalets vinduer. Syd for hospitalet skyder det nye akutcenter op. Håndværkerne er nu færdige med råhusets sydligste del, som er nået op i 2. etage, mens resten af det nye akutcenter i det nye år fortsætter op til og med 7. etage.
Samtidig er murere, gulvfolk og andre faggrupper så småt gået i gang med deres del af byggeriet. Og inde på det eksisterende hospital er håndværkerne netop blevet færdige med ombygningen af tidligere omklædningsrum til nye kontorer til Akutafdelingen.

Der bankes videre i 2017

Også i det nye år vil håndværkerne komme til at fylde på hospitalet. Byggeriet af det nye akutcenter fortsætter, og samtidig gør vi klar til yderligere ombygninger inde i det eksisterende hospital. Det nye akutcenter skal stå færdigt i løbet af 2018, mens ombygningen strækker sig yderligere et par år derefter.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere støj og gener, men vi må erkende, at byggeriet i perioder vil kunne høres. Jeg håber, at man som patient og medarbejder vil huske, at det også er lyden af noget godt: Om få år har Viborg et stort og moderne akuthospital, som er skræddersyet til fremtidens behandlingsformer, siger projektchefen.

De mange byggenisser er sendt ud til det meste af hospitalet og kan forhåbentlig sprede lidt ekstra julestemning i blandt andet venteområder i løbet af julemåneden.

Byggenisserne kan downloades og printes via linkene herunder: