Byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg er nu klar til at komme ud af vinterdvale. I løbet af foråret skal der blandt andet sættes yderligere spuns på pladsen.

05-03-2015

Efter en vinter med stilhedpå byggepladsen er håndværkerne nu ved at være klar til at genoptage byggeriet af fremtidens akuthospital i Viborg. I de kommende uger gør håndværkerne klar til deres skurvogne og biler på den anden side af Ll. Sct. Mikkels Gade/Gl. Århusvej, ligesom der skal etableres nyt, stabilt hegn om selve byggepladsen.

Byggeri hele året
I løbet af marts-april skal der desuden sættes yderligere spuns på byggepladsen – altså de store metalvægge, som skal sikre stabiliteten. Lige som sidst vil man forsøge at vibrere metalpladerne ned i jorden for at skåne omgivelserne så meget som muligt, men arbejdet vil formentlig kunne høres og mærkes på store dele af hospitalet i perioder. Der opsættes også denne gang målere for at sikre, at vibrationerne ikke overskrider det tilladte niveau. Spunsingen ventes at være endeligt afsluttet i begyndelsen af maj.

Projektafdelingen har for nylig sendt opgaven med at støbe fundament i udbud, ligesom en række andre bygge-entrepriser nu sendes i prækvalifikation, så de rette entreprenører kan blive fundet. I forhold til byggepladsen betyder det, at håndværkerne i løbet af foråret kan gå i gang med at støbe fundamentet til det nye akutcenter, og til efteråret vil byggeriet af råhuset – altså skellettet til tilbygningen – så kunne gå i gang. Byggeriet af de 24.000 nye kvadratmeter ventes at være færdigt ultimo 2017.

Trafikken omkring hospitalet
I forbindelse med at byggepladsen gik i vinterhi før jul, genåbnede Heibergs Allé midlertidigt for trafik i sydgående retning – altså væk fra hospitalet. Ambitionen er at holde vejen åben så længe, det er praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt, da det letter hverdagen for både medarbejdere og patienter og de øvrige trafikanter i midtbyens rundkørsler.

Forudsætningen for at forlænge den midlertidige åbning af vejen er dog, at ensretningen på strækningen respekteres. Der ses dagligt bilister, som trodser ensretningen og kører ind mod hospitalet fra Gl. Århusvej. Vejen er ensrettet, fordi det ikke har været muligt at gøre den så bred, at myndighederne har kunnet godkende kørsel i begge retninger. Kørsel mod ensretningen er derfor en overtrædelse af færdselsloven – og en uacceptabel risiko for såvel ambulancer som øvrige trafikanter på strækningen.