Kom med hen over og ind i Regionshospitalet Viborgs nye akutcenter i ny dronefilm fra byggepladsen. Her kan du blandt andet se bygningens næsten færdige facade, hovedindgangen og en dagkirurgisk operationsstue og ensengsstue.

27-12-2017

Akutcentrets placering i Viborg midtby og langs den nye Banevej og bygningens indvendige indretning med ensengsstuer og dagkirurgiske operationsstuer. Det er noget af det, du kan se i en ny dronefilm, som både rummer overblik og detaljer fra RH Viborgs byggeplads.

Det nye akutcenter er 24.000 kvadratmeter stort og rummer blandt andet ny forhal, sengeafsnit med ensengsstuer, nye rammer til dagkirurgi og skopi og en helt ny akutafdeling med skadestue og lægevagt.

Akutcentret er en del af det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, som allerede har givet os et nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade, nyt patologisk institut, nyt p-hus og en række andre til- og ombygninger på hospitalet.

Akutcentret tages i brug i maj 2019.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.