Efter et år med arbejde i dybden går håndværkerne i 2016 i højden med byggeriet af det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

07-01-2016

Omridset af fremtidens akuthospital vil for alvor begynde at tegne sige, når råhuset til det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg i 2016 skyder i vejret. Samtidig vil ombygningen af det eksisterende hospital tage yderligere fart i løbet af det nye år. Der er kort sagt lagt op til et år med stor og synlig aktivitet på byggefronten i Viborg.

- Byggeriet vil for alvor blive en del af hverdagen på hospitalet i 2016 – både udenfor og inde på hospitalet. Og det vil blive tydeligt for de fleste, at vi er ved at bygge et stort hospital, som sikrer moderne og effektive rammer om patienternes behandling, vurderer projektchef Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen, som står i spidsen for byggeriet.

Råhuset går i højden
Byggeriet af det nye akutcenter er største delprojekt i det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, på Regionshospitalet Viborg. I alt bygges der til og om på hospitalet for 1,16 milliarder kroner, og det 24.000 kvadratmeter store akutcenter alene beløber sig til godt 600 millioner kroner.

I løbet af det forgangne år har håndværkerne fra Aarsleff støbt fundamentet til det nye akutcenter, og i 2016 bygger NCC så råhuset – altså skelettet – til det nye akutcenter. I første omgang skal der støbes vægge i kælderniveau, men hen på foråret vil råhuset for alvor begynde at rejse sig i højden, ind til det når syvende etage i begyndelsen af 2017.

Sideløbende med byggeriet af råhuset vil nogle af de øvrige entreprenører i løbet af sommeren 2016 efter planen begynde på deres opgave, så der samtidig arbejdes på eksempelvis facaden til det nye akutcenter.

Ombygningen tager fart
Ud over nybyggeriet fortsætter også ombygningen af det eksisterende hospital. I alt godt 27.000 kvadratmeter af hospitalet skal frem mod 2020 bygges om.

I første omgang skal omtrent 7000 kvadratmeter af det eksisterende hospital bygges om i forbindelse med sammenbygningen med det nye akutcenter (det såkaldte Delprojekt 2). Allerede nu er håndværkerne ved at gøre klar til ombygningen af omklædningsrum på etage 02 til kontorer, ligesom de gamle omklædningsrum på etage 01 skal forvandles til ny sengecentral med automatisk senge- og madrasvasker. I årets løb skal fysio- og ergoterapiens gamle håndterapirum med mere på etage 03 samtidig bygges om til blandt andet scannerrum.

- Udfordringen for os er, at vi bygger til og om på et eksisterende hospital i fuld drift. Det betyder, at vi selvfølgelig vil tage en række hensyn til både patienter og medarbejdere, mens vi bygger og flytter rundt på funktioner, fortæller Jeppe Juul Hansen.

Hensyn til patienterne
Projektafdelingen har derfor blandt andet lagt udførlige planer for, hvordan byggematerialer og murbrokker kan fragtes henholdsvis ind på og ud fra hospitalet, uden at skulle igennem de kliniske områder, hvor patienter og medarbejdere har deres gang. På samme måde stilles der krav om at vælge de mest støjsvage arbejdsmetoder og på diverse andre måder tage mest muligt hensyn til hospitalets kerneopgave: behandlingen af patienterne. Og håndværkerne gøres gennem kampagner og plakater med sygeplejersker og læger løbende opmærksomme på, at de befinder sig på en atypisk byggeplads.

- Vi kan selvfølgelig ikke gennemføre så omfattende et byggeri uden en vis mængde gener, men vi stiller skrappe krav til vores håndværkere og forventer stor forståelse fra deres side i forhold til den udfordring, det er at bygge, samtidig med at der ligger patienter på den anden side af væggen eller på etagen ovenover, siger Jeppe Juul Hansen.

Tilbygningen med det nye akutcenter ventes at stå færdigt i løbet af 2018, mens ombygningen strækker sig yderligere et par år derefter. Når det samlede kvalitetsfondsbyggeri er færdigt, vil Regionshospitalet Viborg være vokset til i alt 120.000 kvadratmeter.

Se video om året der gik herunder:

Årets gang på byggepladsen - 2015

December 2015: Ét år på ét minut. Få et hurtigt overblik over udviklingen på byggepladsen i 2015 i denne video.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.