Håndværkerne bygger både ude og inde, i nyt og i eksisterende. Samtidig går planlægningen af yderligere ombygning i gang, ligesom også den organisatoriske udvikling får fart på i 2017.

12-01-2017

Byggeriet af fremtidens akuthospital i Viborg fortsætter for fuld kraft i 2017.

På byggepladsen for det nye akutcenter vil håndværkerne også i det nye år knokle for at få bygget råhuset, altså betonskelettet til det nye akutcenter. Men også en lang række andre faggrupper vil i løbet af året melde deres ankomst på byggepladsen, hvor antallet af håndværkere dermed vil stige markant i årets løb. I øjeblikket er murerne allerede i fuld gang med at beklæde facaden på den sydligste del af råhuset med gule mursten. Netop nu mures der inde i en af de kommende gårdhaver, men i løbet af året vil også facaden ud mod Ll. Sct. Mikkels Gade/Gl. Århusvej blive muret op.

Indvendigt er elektrikere, VVS'ere og andre fagfolk i gang med at trække ledninger, rør og lignende, mens tømrerne bygger skillevægge og forvandler de rå etager til områder med gange, sengestuer, kontorer, mødelokaler og lignende.

Til sommer når råhuset fuld højde, hvilket naturligvis markeres med et rejsegilde.

Sammenbygning og ombygning
I forbindelse med sammenbygningen med det eksisterende hospital vil det nye tunnelsystem under tilbygningen i løbet af første halvår blive bygget sammen med det eksisterende tunnelsystem under RH Viborg. Samtidig begynder også byggeriet af den nye forhal, som indrettes i den nuværende sengecentral, så patienter og pårørende fremover får nem adgang til trafikcentret og eksempelvis også den eksisterende atriumgård på etage 2.

Inden da skal sengecentralen dog selvsagt flytte ud. Det sker i løbet af sommeren, når den nye sengecentral er bygget færdig i de tidligere omklædningsrum på etage 1. Her er håndværkerne i fuld gang med at bygge om og installere den nye senge- og madrasvasker.

I løbet af foråret indledes også en ny ombygning på etage 3 i bygning 4. Her skal fysio- og ergoterapiens aflagte lokaler bygges om til nyt CT-område, hvor BDA flytter ind med deres scannere.

Planlægning og udvikling
Sideløbende med det praktiske byggeri er Projektafdelingen i gang med at planlægge den resterende ombygning, det såkaldte Delprojekt 3. Ombygningen skal blandt andet sikre skræddersyede og effektive rammer til behandling af patienterne på Intensiv Afsnit, nye en- og tosengsstuer til de indlagte patienter, fleksible ambulatorieetager, der kan tilpasses fremtidens skiftende behov, og en opfriskning af blandt andet eksisterende dialyseafsnit og operationsstuer.

I første omgang skal der findes nye rådgivere, som kan lave det nødvendige forarbejde på baggrund af blandt andet de mange input fra brugerne, i dette tilfælde altså hospitalets medarbejdere.

Også på de organisatoriske linjer får byggeriet konsekvenser. For tiden er hospitalets ledere i fuld gang med at gennemgå de overordnede principper for logistik og teknik og de kliniske-organisatoriske principper. Efter sommer vil også medarbejderne blive inddraget i processen og få mulighed for at forholde sig aktivt til de nye arbejdsgange og processer, som følger med et nyt, effektivt hospitalsbyggeri.

Video: Kig indenfor i akutcenterbyggeriet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.