Byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg har summet af liv i 2015. Få et hurtigt overblik over aktiviteten på byggepladsen i videoen neders på denne side.

I 2015 har håndværkerne for alvor arbejdet i dybden på byggepladsen for det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

23-12-2015

Betonbilerne har kørt i fast rutefart til Regionshospitalet Viborgs byggeplads i det forgangne år. Siden foråret har håndværkerne nemlig haft travlt med at støbe fundamentet til det 24.000 kvadratmeter store akutcenter, som fra 2018 skal tage imod akutte patienter fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

- Hospitalets patienter og medarbejdere har i det forgangne år kunnet se, byggepladsen forvandle sig fra en kæmpe sandkasse til en regulær byggeplads med livlig aktivitet, flittige håndværkere, kraner og køretøjer. Vi har jo været i gang med planlægningen af byggeriet længe, men det gør en stor forskel for os, at man nu også begynder at kunne se, hvordan byggeriet skrider frem rent fysisk, vurderer projektchef Jeppe Juul Hansen, som siden maj 2015 har haft det daglige ansvar for byggeriet – først som konstitueret og siden november som fast projektchef.

Fundament og skurby på plads
Håndværkerne fra Aarsleff rykkede for alvor ind på byggepladsen i maj 2015 efter en omfattende jordoprensning og udgravning af byggepladsen. Siden er adskillige kubikmeter beton blevet pøset ud over det sirligt knyttede net af armeringsjern. Største delstøbning skete midt i september, hvor betonbilerne i løbet af en enkelt dag fragtede 1200 kubikmeter beton til byggepladsen.

Aarsleff er nu færdige med fundamentet til det nye akutcenter, som efter nytår vil begynde at rejse sig op i syv etager med hjælp fra NCC’s håndværkere. For at fremtidssikre hospitalet er fundamentet dog bygget stærkt nok til at kunne bære en eventuel senere tilbygning med yderligere etager, hvis det skulle blive aktuelt engang i fremtiden.

Se dronefilm fra funderingsarbejder her.

I løbet af 2015 er der samtidig blevet etableret parkeringsområde til håndværkernes biler på søsiden af Ll. Sct. Mikkels Gade, ligesom der på samme side er indrettet ny og større skurby. Den nye skurby rummer kontorer, mødelokaler, omklædningsfaciliteter og frokoststue til såvel byggeledelse som de stadigt flere håndværkere, der skal hjælpe med at omsætte planerne om fremtidens akuthospital til virkelighed. De mange håndværkere vil blive ledt sikkert fra den nye skurby over den trafikerede Ll. Sct. Mikkels Gade/Gl. Århusvej og ind på den lukkede byggeplads via en ny gangbro, som kort før jul blev rejst.

Ombygning og rokader
2015 blev også året, hvor ombygningen af det eksisterende hospital begyndte at tage fart. Eksempelvis har håndværkerne bygget tidligere arkivrum i kælderen under hospitalet om til lyse og tidssvarende omklædningsfaciliteter for 600 af hospitalets medarbejdere. Ombygningen er ikke finansieret af kvalitetsfondsmidlerne men hænger alligevel sammen med den store om- og udbygning af hospitalet, idet de nu aflagte omklædningsrum skal inddrages til andre formål i den forbindelse.

På hospitalets tredje etage er fysio- og ergoterapiens nedlagte varmtvandsbassin og de omkringliggende lokaler desuden blevet bygget om til nye ambulatorier og nyt stort håndtræningsrum.

Byggeriet har samtidig sat gang i første del af en omfattende rokade af kontorer, ambulatorier og funktioner på hospitalet. Eksempelvis er en del af Kvindesygdomme og Fødsler rykket over på Patienthotellet, ligesom Karkirurgisk Ambulatorium blevet flyttet for at skabe plads til sammenbygningen med det nye akutcenter.

- Efter nytår fortsætter byggeaktiviteten for fuld skrue – med byggeri af råhus til tilbygningen og ombygning indenfor. Det betyder også, at byggeriet i 2016 bliver endnu mere synligt for såvel patienter og medarbejdere som hospitalets omgivelser, siger Jeppe Juul Hansen.

 

Byggepladsen i marts 2015 - jordoprensningen er afsluttet og pladsen venter på næste hold håndværkere.    

Byggepladsen i december 2015. Funderingen er ved at være afsluttet og der gøres klar til næste entreprise: byggeri af råhus.

Årets gang på byggepladsen - 2015

December 2015: Ét år på ét minut. Få et hurtigt overblik over udviklingen på byggepladsen i 2015 i denne video.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.