Fremtidens akuthospital i Viborg. Visualisering: Projektgruppen Viborg

Borgerne i Region Midtjylland ved ikke, hvad de kan forvente af de nye hospitalsbyggerier. Det viser en ny undersøgelse.

17-04-2015

Ifølge undersøgelsen, der er udført af YouGov for Danske Regioner, kender kun hver femte borger i Region Midtjylland til hovedkonceptet bag de nye hospitaler, nemlig at patienten er i centrum.
Bent Hansen, der er formand for Region Midtjyllands regionsråd, er overrasket over resultatet.

- Det er ikke godt, at så mange ved så lidt om de nye hospitalsbyggerier. Hospitalerne er jo til for os alle sammen, så det er vigtigt, at vi alle har en fornemmelse af, hvad vi får. Vi kan forvente ret meget af fremtidens sundhedsvæsen, og det vil vi jo ikke risikere, at folk går glip af.

Får vi flere enestuer?
Især det manglende kendskab til enestuer kommer bag på Bent Hansen. I undersøgelsen svarer mere end hver anden, at de ikke er klar over, at der kommer flere enestuer.


- De mange enestuer er en af de helt store fordele ved de nye
hospitaler. Det betyder jo, at hver eneste patient er i fokus og får ro omkring sig under sin indlæggelse, siger han.

Han mener, at der skal udbredes mere viden om byggerierne - også for at komme de mange fordomme til livs.

- Der er lige nu en del sejlivede myter om de nye hospitaler. Dem skal vi have udryddet og erstattet med fakta. Det vil jeg meget gerne medvirke til, siger han.

Maner myter til jorden
Bent Hansen giver derfor sine svar på 10 af de mest sejlivede myter om de nye hospitaler.

Myte nr. 1: Patienterne kommer til at ligge på gangene!
- Mange er bekymrede for, at der ikke bliver senge nok. Det er rigtigt, at der bliver færre senge, men det skyldes ikke besparelser. Det skyldes i stedet den naturlige udvikling indenfor sundhedsvæsnet, nemlig at vi får bedre behandlinger, der gør, at patienter ikke skal indlægges så længe, og at vi bliver bedre til at behandle ambulant, altså uden at indlægge.

Myte nr. 2: Maden bliver ringe uden køkkener på hospitalerne!
- Det er meget vigtigt for os, at patienterne får en sund og varieret kost. Kvaliteten af den mad, de får serveret, afhænger ikke af, om den er lavet i et hospitalskøkken eller ej. Vi stiller høje krav til kvaliteten af maden, og det går vi ikke på kompromis med.

Myte nr. 3: Der bliver sparet på de nye byggerier!
- Mange tror, at vi hele tiden sparer på hospitalsbyggerierne. Det er forkert. Vi har den samme pose penge, som vi hele tiden har haft. Men undervejs i byggeprocessen finder vi nogle gange ud af, at vi kan fordele pengene på en smartere måde. Så vi ændrer kun den måde, pengene bliver brugt på, ikke på hvor mange penge, der bliver brugt.

Myte nr. 4: Hospitalet i Gødstrup er bygget på en mose!
- Det er ikke rigtigt, at Det Nye Hospital i Vest bliver bygget på
gyngende grund. Jorden blev undersøgt, inden byggeriet startede, og det er ikke en mose.

Myte nr. 5: Der er ingen økonomisk kontrol med byggerierne!
- Vores byggerier bliver hele tiden kontrolleret og fulgt op på. Der er oprettet en lang række kontrolindsatser, som netop skal sikre, at det hele foregår, som det skal, og at vi overholder budgetterne. Vi samarbejder også med rådgivningsvirksomheder, som hjælper os med projektstyringen.

Myte nr. 6: Byggeriet i Viborg nytter ikke noget – hospitalet
bliver alligevel lukket! 
- Vi har ingen planer om at lukke hospitalet i Viborg. Hospitalet er en vigtig del af den hospitalsplan, som Regionsrådet har vedtaget. Og det ville det da være mærkeligt at lave tilbygninger til så mange penge, hvis vi alligevel ville lukke hospitalet.

Myte nr. 7: I bruger østeuropæisk arbejdskraft og er skyld i
social dumping!
- Vi gør rigtig meget for at undgå social dumping. Vi fører kontrol med løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne og har blandt andet oprettet en telefonlinje, hvor alle kan ringe ind, hvis man har mistanke om snyd eller overtrædelse af regler. Vi ønsker, at byggeriarbejderne på byggepladserne skal være ansat under trygge og gode forhold. Derfor går vi også meget op i sikkerhed, og vi har faktisk kun halvt så mange arbejdsulykker som ved andre byggerier.

Myte nr. 8: Der bliver ikke udvekslet nok erfaring mellem
hospitalsbyggerierne!
- Vi vil ikke opfinde den dybe tallerken ved hvert byggeri, for vi kan jo lige så godt lære noget af hinanden. Derfor foregår der rigtig meget koordination og kommunikation mellem byggerierne. Vi har fx hjemmesiden godtsygehusbyggeri.dk, hvor vi deler viden og inspiration på tværs af hele landet, og vi deltager også i netværksdage for de medarbejdere og ledere, der arbejder med byggerierne. Desuden har vi oprettet en styregruppe for de tre byggerier i Region Midtjylland, der skal sørge for, at kommunikationen mellem de tre byggerier fungerer.

Myte nr. 9: Siden I bygger nyt, må de nuværende hospitaler jo være dårlige!
- Vi bygger nyt, fordi de eksisterende hospitaler ikke er tidssvarende. Men det betyder ikke, at de leverer dårlig kvalitet i behandlingen. Det sker bare nogle gange på trods, og vi kommer til at arbejde langt mere effektivt på de nye hospitaler.


Myte nr. 10: I vil behandle færre i psykiatrien!
- Vi har intet ønske om at behandle færre i psykiatrien. Vi vil
behandle alle dem, der har brug for det. Vi har valgt at samle
tilbuddene, fordi vi mener, at det giver bedre en bedre og mere sammenhængende behandling. Men det betyder ikke, at der er plads til færre. Vi følger bare tendensen med, at der er færre, der har brug for indlæggelse, fordi der er kommet så mange andre tilbud, fx fra kommunen.


Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov.
  • Der er i alt gennemført 227 CAWI-interview med danskere i region Midtjylland i alderen 18-74 år, i perioden 9.-11. januar 2015