Med ombygningen af de gamle omklædningsrum til blandt andet kontorer og ny sengecentral fortsætter kvalitetsfondsprojektets ombygning af det eksisterende hospital i Viborg efter nytår.

18-12-2015

Den forestående ombygning er en del af det såkaldte Delprojekt 2 (DP2), hvor i alt 7000 kvadratmeter af det eksisterende hospital skal bygges om for at sikre sammenhæng med det nye akutcenter.

De to ombygninger, som går i gang efter nytår er:

 • Ombygning af gamle omklædningsrum bag sterilcentralen (bygning 3 etage 02) til nye kontorer.
  Byggeriet går i gang i januar og indebærer begrænset nedbrydning inde i huset, hvor man så vidt muligt bevarer de eksisterende vægge. Samtidig skal en større del af facaden brydes ned for at skabe nye vindueshuller. Dette arbejde må forventes at kunne høres oppe i huset.
  De nye kontorer skal stå klar i løbet af foråret, hvor de blandt andet skal huse sekretærer fra BDA. De får behov for nye lokaler, når deres nuværende lokaler (bygning 4, etage 03) i løbet af det kommende år skal bygges om til nye CT-scannerrum.

 • Ombygning af gamle omklædningsrum (bygning 4, etage 01) til ny sengecentral.
  Byggeriet går i gang til januar, og håndværkerne skal blandt andet gennemføre omfattende nedbrydning inde i huset, hvor stort set alle vægge skal fjernes. Samtidig skal der laves huller til nye vinduer i facaden.
  Den nye sengecentral med automatisk sengevasker ventes at stå klar til efteråret 2016, hvor den gamle sengecentral fra etage 02 flytter en etage ned.
  Samtidig med ombygning hæves også indgangen til den nye dameomklædning på etage 01 (område 51). Ud over støj fra nedbrydningen betyder netop den del af ombygningen også en midlertidig omdirigering af ”trafikken” til de nye omklædningsrum, mens døråbningerne hæves.

Størst muligt hensyn til driften
For begge ombygninger gælder selvfølgelig, at arbejdet tilrettelægges, så det generer hospitalets patienter og medarbejdere mindst muligt.

De nærmeste afdelinger og afsnit vil naturligvis få direkte besked, når der ventes særligt støjende aktiviteter i forbindelse med ombygningen. Samtidig kan alle medarbejdere holde sig orienteret via intranettet, hvor Projektafdelingens opslagstavle i højre side vil blive brugt til blandt andet varsling om støjende aktiviteter.

For at skåne hospitalets medarbejdere og patienter mest muligt, har Projektafdelingen desuden planlagt, at materialer som udgangspunkt transporteres til og fra byggepladsen inde i huset gennem byggepladsen udenfor og altså ikke ind igennem et hospital i drift.