Øverste dæk på parkeringspladsen er fortsat forbeholdt håndværkerne. Parkering er forbudt uden gyldig licens i forruden.

Den midlertidige åbning af håndværkerparkeringen på Brøndumsvej i Viborg forlænges frem til 30. september.

28-06-2016

Første august skulle det efter planen have været slut med at parkere på håndværkernes p-plads over for RH Viborg byggeplads, men den midlertidige åbning af parkeringspladsen forlænges nu frem til 30. september.

- Vi anerkender, at der er et stort ønske blandt hospitalets ansatte om at holde parkeringspladsen åben så længe som muligt. Derfor har vi gransket det aktuelle behov for p-pladser til håndværkerne og vurderer, at vi vil kunne holde nederste del af p-pladsen åben for hospitalets medarbejdere helt frem til udgangen af september, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Han pointerer, at den øverste del af p-pladsen fortsat er forbeholdt håndværkerne, og at det kræver p-tilladelse at benytte den del af pladsen.

Parkeringspladsen er etableret i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet, fordi hospitalet er kontraktligt forpligtet til at sikre tilpas mange parkeringspladser til håndværkerne. Området indgår derfor ikke i hospitalets øvrige parkeringsarealer. Men for at imødekomme ønsker fra hospitalets medarbejdere har Projektafdelingen altså valgt at åbne en del af parkeringspladsen for hospitalets medarbejdere, så længe aktiviteterne på byggepladsen og antallet af håndværkerbiler tillader det. Forventningen er, at p-pladsen kan holdes åben frem til 30. september - men det kan blive nødvendigt at inddrage det tidligere.

Vilkår for parkering på håndværkerparkeringen

 

  • Hospitalets medarbejdere må benytte den nederste halvdel af p-pladsen – altså området længst nede mod søen.
  • Der er tale om en midlertidig åbning af parkeringspladsen – senest 30. september ventes restriktionerne genindført, så kun håndværkere må benytte pladsen.
  • Området længst væk fra søen er fortsat forbeholdt håndværkerne – der kræves parkeringstilladelse (udstedes kun til for personer med ærinde på byggepladsen) og gives bøde ved ulovlig parkering på den del.
  • Efter klokken 18 er der fri parkering på begge dele af parkeringspladsen.