Af sikkerhedsmæssige årsager henvises gående nu til modsatte fortov ud for hospitalets byggeplads.

20-02-2015

Byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg er nu vågnet efter nogle måneder med vinterhi. I øjeblikket køres der en del jord og sand til pladsen, ligesom der gøres klar til at sætte yderligere spuns – altså de store metalplader, som vibreres lodret ned i jorden for at sikre stabiliteten.

I forbindelse med den fornyede aktivitet på byggepladsen er også fortovet langs Ll. Sct. Mikkels Gade umiddelbart ud for byggepladsen blevet inddraget. Det betyder, at fodgængere nu henvises til modsatte fortov – med mulighed for at krydse vejen ved fodgængerovergangen ud for hospitalets p-kælder og i lyskrydset ved Marsk Stigs Vej. Byggefolkene i hospitalets projektafdeling beder alle gående om at respektere afskærmningen – der vil nemlig være en del trafik med lastbiler og andre store maskiner, som ikke altid har lige nemt ved at få øje på de bløde trafikanter i tide.

Cykelstien langs byggepladsen er fortsat åben for trafik, og byggefolkene vil naturligvis sikre, at både cykelsti og vej holdes åbne og farbare. Men det er ifølge projekt-folkene vigtigt, at alle trafikanter i området er ekstra opmærksomme på de store køretøjer og trafikken omkring byggepladsen.

Byggeriet af fremtidens akuthospital i Viborg ventes at strække sig frem til 2017, hvor den 24.000 kvadratmeter store tilbygning vil stå færdig. Herefter fortsætter byggeprojektet med ombygninger inde i det eksisterende hospital.

Fortovet langs byggepladsen bliver nu spærret af og brudt op, og et nyt byggehegn sættes op som afskærmning. Hospitalets byggefolk beder gående om at respektere afskærmningen, da der vil være en del trafik med lastbiler og store entreprenørmaskiner under byggeriet.