Byggeleder Lars Ottosen fortalte kort om aktiviteterne på selve byggepladsen.

En flok klinikere fra Anæstesi- og Operationsafdelingen var onsdag på besøg på byggepladsen for at få et kig ind i fremtidens akuthospital i Viborg.

10-12-2015

Bliver der overgang til det eksisterende hospital fra alle etagerne i det nye akutcenter? Får vi direkte forbindelse til røntgen? Hvornår skal vi egentlig flytte?

Det var nogle af spørgsmålene, da Anæstesi- og Operationsafdelingens LMU onsdag var på besøg ved byggepladsen for det nye akutcenter i Viborg. Det Lokale Med- Udvalg havde inviteret sig selv til et oplæg om kvalitetsfondsbyggeriet og på dagsordenen var - ud over et hurtigt kig på selve byggepladsen - et generelt oplæg om kvalitetsfondsbyggeriet og i særdeleshed et indblik i byggeriets konsekvenser for netop Anæstesi- og Operationsafdelingen. Planerne for ANOP er blandt de mest komplekse og langvarige i om- og udbygningen af RH Viborg – både hvad angår selve byggeperioden og de deraf følgende rokader og flytninger.

- Det bliver lidt af et puslespil i jeres afdeling, hvor der vil blive en vekslende proces med ombygning og flytning, ombygning og flytning. Og samtidig skal afdelingen selvfølgelig kunne køre med 100 procents drift, forklarede projektleder Susanne Jensen, mens hun pegede og forklarede ud fra printede tegninger af det fremtidige hospital.

Fra tegning til virkelighed
For nogle af LMU-medlemmerne var hverken tegninger eller oplysninger nye. De har nemlig været en del af den omfattende brugerproces, hvor ledere og menige medarbejdere fra de enkelte afdelinger og afsnit løbende er blevet taget med på råd om indretningen af det fremtidige hospital. De kunne derfor supplere med konkrete detaljer om placeringen af eksempelvis depotrum og medicinrum, og om hvordan indretningen kommer til at passe i forhold til hverdagen på afdelingen.

Hvornår skal vi flytte?
Det helt store hit ved mødet var dog skemaet med et overblik over den forestående rokadeplan, som den er tænkt netop nu. Her kunne repræsentanterne fra ANOP blandt andet læse, hvornår de forskellige funktioner forventes at skulle flyttes til nye rammer. Herefter begynder ombygningerne i de eksisterende områder.

- Og som I kan se, så kommer det helt store ryk i august 2018, når vi skal have flyttet jer og alle de andre ud i det nye akutcenter, fortalte Susanne Jensen, som dog understregede, at alle tider i rokadeplanen er foreløbige med udgangspunkt i den aktuelle tidsplan for byggeriet.

Projektlederen kunne kort efter sende de fremmødte klinikere retur til hospitalet med de mange tegninger og papirer under armen og et lidt bedre indblik i, hvilke konsekvenser kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg får for netop dem.

Tegninger og tidsplaner blev gransket, mens projektleder Susanne Jensen (til venstre) fortalte og forklarede.