Projektafdelingen fra Kolding Sygehus var midt i september på besøg i Viborg. 

Standardløsninger og udveksling af erfaringer er afgørendefor byggeriet af det nye akuthospital i Viborg. Samtidig gør hensynet til hverdagen og sammenhængen med det eksisterende hospital skræddersyede løsninger helt nødvendigt.

22-09-2015

Hvordan indretter man smartest de nye ensengsstuer? Hvordan sørger vi for, at hospitalets drift kan fungere 100 procent, mens vi bygger om og til i en årrække? Hvad gør vi for at sikre god wayfinding, indrette byggepladsen optimalt, opnå størst mulig effektivitet i nybyggeriet…

Det er nogle af de temaer, der bliver vendt, når projektmedarbejderne fra Regionshospitalet Viborg med jævne mellemrum mødes med kolleger fra andre hospitalsbyggerier. Målet er at lære af de andres gode og knap så gode erfaringer – og dele ud af de succeser og udfordringer, byggeriet i Viborg selv har været igennem.

- Der er ingen grund til, at vi alle sammen sidder og opfinder den samme dybe tallerken eller begår de samme fejl. Derfor gør vi os umage for at lære af vores kolleger – og det er min oplevelse, at der er utrolig stor vilje til at dele erfaringerne åbent og ærligt, også på tværs af regionsgrænser, siger projektchef Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

Her er man i fuld gang med at udvide og bygge om for i alt 1,15 milliarder kroner for at skabe fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalet bliver blandt andet udvidet med 24.000 kvadratmeter nyt akutcenter, ligesom store dele af det eksisterende hospital bygges om.

Standardløsninger – når det giver mening
Hos Projektafdelingen i Viborg er grundholdningen, at standardløsninger som udgangspunkt er en fornuftig løsning, og byggeriet i Viborg står da også på skuldrene af de to større kvalitetsfondsbyggerier i Region Midtjylland (DNU og DNV) og de pejlemærker, som Danske Regioner arbejder ud fra. Samtidig støtter projektet sig op ad de designguides, som regionen har lavet for en lang række rumtyper. Men standardløsningerne skal selvfølgelig give mening, understreger projektchefen.

- Vi arbejder ud fra princippet ”følg eller forklar”. Det betyder, at vi som udgangspunkt vælger de standardløsninger, Region Midtjylland peger på i vores fælles designguide, når det handler om indretning af eksempelvis sengestuer og ambulatorier. Med mindre der er meget gode argumenter at vælge en anden løsning – og det er her, hospitalets medarbejdere kommer ind i billedet. For vi er helt afhængige af deres kendskab til hverdagen på hospitalet for at kunne skabe de bedste rammer, som kan sikre en god og effektiv hverdag på fremtidens akuthospital, siger Jeppe Juul Hansen om den brugerproces, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige eksperter tages med på råd i forbindelse med indretningen af det nye hospital.

Han peger samtidig på, at en standardløsning ikke altid vil kunne bruges, når man som i Viborg arbejder med udvidelse og ombygning af et eksisterende hospital. Her sætter eksempelvis eksisterende loftshøjder og sammenhængen med det eksisterende hospital ofte nogle begrænsninger i forhold til at genbruge løsninger fra barmarksbyggerierne.

Netværk og udveksling af erfaringer fungerer bedst, når der er konkrete temaer at tale ud fra - og mulighed for at se byggeriet i virkeligheden.

Tæt samarbejde med dem, der ligner mest
For at skaffe så megen viden og få del i kollegernes erfaringer, deltager Projektafdelingens folk naturligvis i de landsdækkende netværk. I begyndelsen af september var afdelingen eksempelvis til Netværkdsdage for sygehusbyggeri i Nyborg sammen med kolleger fra landets øvrige hospitalsbyggerier.

- Men samtidig har vi prioriteret et tæt samarbejde med de projekter, som ligner os mest. Vi tror på, at vi kan lære rigtig meget af eksempelvis Kolding Sygehus der lige som os er i gang med en omfattende udvidelse og ombygning – og samtidig har vi også en fornemmelse af, at de kan hente erfaringer hos os, så de kan komme nemmere igennem nogle af deres udfordringer, siger Jeppe Juul Hansen.

I Kolding har Viborg-folkene blandt andet hentet erfaringer i forhold til den omfattende rokadeplan, som skal sikre, at driften på hospitalet kan holdes i gang, selv om afdelinger er nødt til at flytte rundt, mens der bygges om på hospitalet.

- Og vi har fortalt dem om erfaringerne fra vores prøveombygning af en række sengestuer, hvor vi har lært en del om både ombygning og indretning, siger projektchefen.

Tæt samarbejde sikrer smidige løsninger
Jeppe Juul Hansen peger på, at især de mere uformelle netværk ofte har vist sig meget nyttige i forhold til de praktiske opgaver og overvejelser i forbindelse med de komplicerede byggerier.

-Vi har fået skabt nogle relationer, som gør, at vi kan tage telefonen eller sende en mail og spørge om deres erfaringer med konkrete udfordringer. Det gør samarbejdet langt mere smidigt og brugbart i hverdagen, vurderer Jeppe Juul Hansen.

Eksempelvis har en af hans medarbejdere taget turen til Herlev Hospital for at se deres sengevasker i praksis.

- Her har han set, hvordan deres set-up omkring sengevaskeren er, hvordan rummet er indrettet, hvilke erfaringer de har gjort sig med støjniveau og arbejdsmiljø og så videre. På den måde har vi haft mulighed for at forebygge nogle af de problemer, vi måske ellers ville være stødt på, når vi gik i gang med at indrette til sengevaskeren herhjemme i Viborg. Så et godt netværk og erfaringsudveksling er på mange måder med til at sikre, at vi finder de bedste – og billigste – løsninger, siger Jeppe Juul Hansen.