Lofterne på akuthospitalet i Viborg kan både varme og køle. På billedet ses projektleder Niels Bukdahl (t.v.) og projektleder Anders Strandgaard Olsen fra Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

Det er slut med upraktiske radiatorer og energitung aircondition. Med ny teknologi bliver Regionshospitalet Viborg mere energivenligt – til gavn for både patienter, miljø og hospitalets økonomi.

17-04-2015

Det nye byggeri ved Regionshospitalet Viborg skrider frem sten for sten. Og allerede nu arbejdes der på teknologiske løsninger, som kan hjælpe hospitalet ind i fremtiden. Blandt andet er der planlagt en nyskabende metode til at nedkøle og opvarme hospitalet.

På nutidens hospitaler er det i høj grad radiatorer, der sørger for opvarmning, mens aircondition sørger for nedkøling. Men det er både upraktisk og energikrævende. Og i princippet kan de to systemer ende med at ”bekrige” hinanden, hvis de ikke er indstillet til præcis samme temperatur.

- I praksis betyder det, at radiatorerne prøver at varme rummet op til 22 grader, mens airconditionanlægget forsøger at køle ned til 20 på samme tid. Det betyder at begge systemer bruger unødig energi, fordi de ikke ”ved”, hvad det andet system har gang i. Det er spild af energi og koster rigtig mange penge, når det sker, fortæller Anders Strandgaard Olsen, der er projektleder i Hospitalsenhed Midts Projektafdeling på Regionshospitalet Viborg.

Sparer hospitalet penge
Han og kollegaen Niels Bukdahl, der også er projektleder, er sammen med hospitalets rådgivere derfor kommet frem til en anden løsning. Den vil både spare hospitalet penge, gavne miljøet og tilgodese patienterne.

Løsningen går ud på, at radiatorerne skal ligge i loftet. Rent praktisk betyder det, at nogle af loftspladerne på hospitalets stuer og gange i forbindelse med nybyggeri og ombygning udskiftes med køle-/varmeplader. De fungerer enten som radiator eller køler, alt efter hvilken temperatur, man vil have i rummet. Og det hele kommer fra et centralt køle- eller varmeanlæg.

- Vi sparer rigtig mange penge ved den her metode, fordi energien kommer fra et samlet sted og er nemt at indstille og programmere. I dag har vi en masse små decentrale anlæg for de enkelte stuer eller områder, men med den nye løsning kan det hele køre over ét system. På den måde kan vi også bedre udnytte varmen og kulden fuldt ud. Det kan sammenlignes med fjernvarme i husstande - det er oftest også billigere energimæssigt, end hvis alle tændte op i deres eget fyr, forklarer Anders Strandgaard Olsen.

Som maskinmester hæfter han sig samtidig ved, at et fælles anlæg vil være langt nemmere at vedligeholde i dagligdagen, ligesom kølelofterne også har en hygiejnemæssig fordel i forhold til radiatorer, som kan samle støv og være besværlige at gøre rene.

Bedre indeklima til patienterne
Ud over de økonomiske og praktiske gevinster kommer de nye kølelofter også både miljøet og patienterne til gavn, påpeger projektleder Niels Bukdahl.

- Kølelofterne er en langt mere energieffektiv måde at varme og køle hospitalet på. Det betyder, at vi med den valgte løsning vil udlede langt mindre CO2 end med de traditionelle radiatorer og airconditionanlæg, og dermed passer vi også bedre på miljøet, siger Niels Bukdahl.

Selv om både han og Anders Strandgaard Olsen som teknikere glæder sig over de helt målbare gevinster ved de nye kølelofter, fremhæver de også begge en mere blød - men mindst lige så væsentlig - fordel ved kølelofterne.

- Kølelofterne gør det nemmere at styre temperaturen i et rum, og det betyder, at patienterne vil opleve et mere behageligt indeklima, når de eksempelvis er indlagt på en sengestue med køleloft. Så i vores øjne er det er ren win-win for alle parter, siger Niels Bukdahl.

For få ved nok om de nye hospitaler

En ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov viser, at borgerne i Region Midtjylland ikke ved, hvad de kan forvente af de nye hospitalsbyggerier.

Kun hver femte borger kender til hovedkonceptet bag de nye hospitaler, nemlig at patienten er i centrum, og mere end hver anden er ikke klar over, at der kommer flere enestuer.
Læs mere om undersøgelsen og 10 sejlivede bygge-myter her.