Medarbejdere fra Urinvejskirurgi, Karkirurgi og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi var fredag på besøg på byggepladsen for at se deres fremtidige arbejdsplads.

04-09-2017

- I skal forestille jer, at der bliver en række arbejdsstationer her, og en opslagstavle og en hylde dér. Og på den anden side har vi så klinisk logistik, og herinde er der en stilleplads...

Oversygeplejerske Helle Skytte forklarer levende, mens hun peger med armene og træder igennem imaginære døre. Imens kigger flokken af sygeplejersker og sekretærer interesserede på, konsulterer de printede plantegninger og nikker.

Efter kun at have hørt beskrivelser og set på flade plantegninger fik medarbejderne på de urinvejskirurgiske, karkirurgiske og mave-, tarm- og brystkirurgiske sengeafsnit forleden mulighed for at se arkitekternes streger foldet ud i tredimensionelle rum, da de besøgte byggepladsen for det nye akutcenter. Her kunne de blandt andet studere afstande og indretning på de to etager, som fremover skal danne rammen om netop deres daglige arbejde.

- Det er jo en gave at få lov til at komme ud og se lokalerne i virkeligheden og prøve afstandene på egen krop, inden vi om kort tid skal i gang med voksdug-processen, forklarede oversygeplejerske Helle Skytte med henvisning til de forestående seancer, hvor de enkelte afdelinger over en voksdug med plantegningerne skal øve arbejdsgange og rutiner forud for indflytningen i de nye rammer.

Og for netop Urinvejskirurgi, Karkirurgi og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi kommer de nye rammer samtidig til at betyde ændrede arbejdsgange og langt mere samarbejde på tværs. Derfor var især de nye fælles receptioner og de store samlede sengeområder blandt fokusområderne, da afdelingerne besøgte byggepladsen. På samme måde blev de fysiske afstande på sengeafsnittene studeret grundigt.

- Prøv lige at bedømme afstanden fra den her ende og ned til den anden. Synes I det er slemt, spurgte Helle Skytte blandt andet og fik rystende hoveder og klare nej'er retur.

- Det er sådan noget, vi skal tage med os til voksdugen og finde ro i, at det godt kan fungere, opfordrede oversygeplejersken, inden flokken gik videre for at studere konferencerum, skyllerum, sekretariater og kontorer med projektleder Susanne Jensen som energisk guide.

Voksdug-seancen begynder i uge 38, hvor konsulenter fra Koncern HR guider de enkelte afdelinger igennem forskellige øvelser. Ambitionen er blandt andet, at man unders øvelserne får åbenbaret både fordele og udfordringer ved de nye rammer, så både medarbejdere og ledere kan få et realistisk billede af det daglige arbejde i den nye bygning.