Området omkring det tidligere varmtvandsbassin på RH Viborgs 3. etage er netop blevet gennemgået efter ombygning, så hospitalsfolkene atter kan rykke ind. I alt 21.000 kvadratmeter af det eksisterende hospital skal bygges om.

30-11-2015

Projektafdelingen har nu sammen med byggeudvalget kigget planerne for det igangværende kvalitetsfondsbyggeri nøje efter i sømmene for at finde de 40 millioner kroner, som regionsrådet har besluttet at flytte fra ombygningen af det eksisterende hospital til byggeriet af det nye akutcenter.

Omprioriteringen sker for at sikre kvaliteten og funktionaliteten af det nye akutcenter, efter at en række licitationer har lagt pres på byggebudgettet.

Læs mere om regionsrådets beslutning her.

Med beslutningen bygges der nu om på det eksisterende hospital for i alt 120 millioner kroner mod tidligere planlagt 160 millioner kroner.

Ombygning sat på pause
Helt konkret betyder tilpasningerne at:

  • Der ikke etableres affalds- og linnedsug – hverken i nybyggeri eller eksisterende hospital.
  • Ombygningen af fysio- og ergoterapiens tidligere lokaler på etage 3 stopper efter den netop gennemførte ombygning af det tidligere varmtvandsbassin. Her er der allerede etableret fem nye ambulatorier og et håndtræningsområde.
  • Etage 7 ikke ombygges. Etagen skulle være bygget om til en ren ambulatorie-etage for Kirurgisk Ambulatorium og Endokrinologisk Ambulatorium. Kirurgisk Ambulatorium vil i stedet bruge de eksisterende rammer, mens endokrinologien foreløbig bliver i sine nuværende rammer.
  • Etage 13 ikke ombygges yderligere end de fire nye sengestuer, som allerede er etableret.
  • Den nuværende skademodtagelse ikke ombygges. Lokaler til Servicecentret vil i stedet kunne indrettes i eksisterende rammer.
  • Der etableres fem intensivstuer mindre end oprindeligt planlagt – dog forberedes der til stuerne.

For alle områder gælder dog, at planer og tegninger bliver lagt øverst i skuffen i forventning, at ombygningerne senere kan gennemføres.

Fortsat 21.000 kvadratmeter ombygning
Selv om en del af den planlagte ombygning nu stilles i bero, er planen fortsat at bygge om på store dele af det eksisterende hospital. Således forventes 21.000 kvadratmeter af hospitalet fortsat at skulle bygges om i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriernes delprojekt 3.

I praksis betyder det blandt andet, at etage 8-12 i det hvide højhus skal bygges om, så der her etableres tre sengeetager og to ambulatorieetager. Ved at etablere rendyrkede sengeetager og ambulatorieetager sikres den fremtidige fleksibilitet i forhold til fordeling af patienter og specialer.

Tilpasningerne af byggeriet betyder færre ensengsstuer end oprindeligt planlagt, idet ombygningen af tosengsstuer til i alt 17 ensengsstuer udgår. Til gengæld får tilpasningerne ingen negative konsekvenser for det samlede sengetal på RH Viborg.

Den endelige tidsplan for udførelsen af ombygningen er endnu ikke på plads.