Arbejdet med kommunens nye banevej vil formentlig kunne høres og mærkes, når der fra den 29. marts skal sættes spuns på strækningen forbi hospitalet.

17-03-2016

Viborg Kommune er godt i gang med at realisere de planer, som i 2017 skal gøre det markant nemmere og hurtigere at komme til og fra RH Viborg i bil. Og fra den 29. marts fortsætter forberedelserne til den nye Banevej, når der skal sættes spuns – altså en væg af jernplader, som skal sikre stabiliteten omkring den nye vej.

Arbejdet med at sætte spuns på strækningen forbi RH Viborg fortsætter i første omgang frem til den 21. april og ventes ifølge Viborg Kommune at kunne høres og mærkes på og omkring hospitalet. Også til sommer - fra den 11. til den 19. juli – vil det være nødvendigt at banke spuns ned i forbindelse med vejprojektet.

Viborg Kommune er opmærksom på hospitalet som nærmeste nabo til byggeriet og vil forsøge at tage hensyn under byggeriet. Og hospitalets Projektafdeling samarbejder tæt med den kommunale bygherre for at koordinere byggeriet af det nye akutcenter og det kommunale vejbyggeri. På samme måde er der opmærksomhed på hospitalets særligt følsomme udstyr, når den omtalte spuns-væg skal bankes eller vibreres i jorden.

Hurtigere vej til og fra hospitalet
Selv om vejprojektet vil kunne give nogle gener i byggefasen, er der ifølge Viborg Kommune meget at glæde sig til for medarbejdere, patienter og pårørende på hospitalet. Den nye vej vil nemlig lette til- og frakørslen til RH Viborg markant og lede trafikken uden om de i dag hårdt belastede rundkørsler i bymidten.

Den nye vej kommer til at løbe på sydsiden af stationsbygningen, fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej. Ifølge planerne skal vejen stå færdig i 2017. Se tidsplan på kommunens hjemmeside.  

Fakta om Banevejen

  • Viborg Kommune anlægger ny vej for at aflaste trafikken i midtbyen og omkring RH Viborg.
  • Vejen skal løbe fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej - parallelt med RH Viborgs nye p-hus og den nye hovedindgang i det nye akutcenter.
  • For at skabe plads til vejen skal jernbanespor 1 flyttes mod syd til ø-perronen ved spor 2.
  • Desuden anlægges en fællessti langs Banevejen. Stien forbinde Alhedestien og Himmerlandsstien.
  • Den nye vej er en del af Viborg Kommunes projekt Viborg Baneby, som omfatter området syd for banegården.
  • Den nye vej forventes at være færdig i 2017.
  • Læs mere om den nye vej på www.viborg.dk/banevejen.
  • Se mere om Baneby-projektet på www.baneby.viborg.dk

(Kilde: Viborg Kommune)