Akutcenter Viborg skal stå klar i slutningen af 2016. Til foråret begynder oprensningen af grunden forud for byggeriet. Visualisering: Projektgruppen Viborg


Politikerne i Region Midtjylland har netop godkendt en bevilling til jordarbejde og oprensning af forurenet jord ved Regionshospitalet Viborg. Dermed går de indledende faser til byggeriet af Akutcenter Viborg nu i gang.

04-12-2013

Hent pressemeddelelsen som pdf

Knap 80.000 tons jord skal flyttes, før byggeriet af Akutcenter Viborg kan gå i gang. Derfor forbereder Regionshospitalet Viborg nu udbuddet af et jordarbejde, som blandt andet omfatter udgravning og bortskaffelse af overskudsjord fra den omtrent 11.500 kvadratmeter store grund. Samtidig skal byggegrunden renses for omkring 32.500 tons forurenet jord, så det nye akutcenter kan stå på ren jord ved indvielsen i 2016.

- Vi bygger selvfølgelig ikke et nyt akutcenter på forurenet jord, så derfor rydder vi som planlagt op efter fortidens synder, når vi skal i gang med at grave ud til byggeriet, forklarer hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Forventet oprydning
Det 22.000 kvadratmeter store Akutcenter Viborg er en del af kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg og skal blandt andet rumme skadestue, faciliteter til vagtlæger, intensivafdeling og ny hovedindgang. Tilbygningen skal ligge på den sydlige del af hospitalets grund, som ind til for nylig husede et større parkeringsområde.

At en stor del af jorden på grunden er forurenet kommer ikke som nogen overraskelse. Fra 1901-1972 husede grunden et gasværk, og værket har som forventet efterladt spor på grunden. Ifølge de omfattende jordbundsprøver og analyser forud for byggeriet rummer grunden således omkring 23.000 tons lettere forurenet jord, mens 9.500 tons jord formentlig skal klassificeres som svært forurenet med blandt andet olie, tjære, metaller og cyanid.

Samtidig viser prøverne, at forureningen ligger i forskellige dybder på grunden, hvilket kan besværliggøre arbejdet med at få grunden bragt op til nutidens miljøstandarder. Oprensningen vil dog fortsat kunne holdes inden for akutcentrets oprindelige budgetramme, ligesom arbejdet ikke rykker på den forventede indvielse af Akutcenter Viborg i slutningen af 2016.

Jordarbejde i udbud
Jordarbejdet ved Regionshospitalet Viborg sendes ud til prækvalifikation fredag den 6. december, og arbejdet ventes at kunne gå i gang til foråret.

Når gravearbejdet er afsluttet i efteråret 2014, vil byggeriet af Akutcenter Viborg så kunne gå i gang på den oprensede grund.