I 2016 vil Regionshospitalet Viborg være udvidet med knap 24.000 kvadratmeter, og i 2018 vil hele ud- og ombygningen af hospitalet være færdig. Klik på billedet for at se det i stor version. Visualisering: Projektgruppen Viborg


Med godkendelsen af projektforslaget for det nye akutcenter har regionsrådet nu sagt endeligt ja til en knap 24.000 kvadratmeter stor udvidelse af Regionshospitalet Viborg. Dermed kan hospitalet gå i gang med et byggeri, som skal sikre patienterne en moderne og effektiv behandling i tidssvarende og fremtidssikrede rammer.

19-03-2014

Hent pressemeddelelsen som pdf.

Hurtig diagnose og behandling, effektive arbejdsgange og samarbejde på tværs er allerede i dag hverdagen på Regionshospitalet Viborg. Og med regionsrådets ja til projektforslaget for Akutcenter Viborg kan både patienter og medarbejdere nu se frem til et byggeri, som i endnu højere grad end i dag understøtter arbejdsgange og behandling på et moderne akuthospital.

- De nye bygninger er ganske enkelt skræddersyet til en organisation, hvor vi samarbejder på tværs af titler, fag og sektorer og har konstant fokus på effektiv behandling. Her er fremtidens krav om tværfaglighed, hurtig udredning og dagsbehandlinger frem for indlæggelser ganske enkelt bygget ind i de nye rammer, forklarer lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen.

Én indgang for alle akutte patienter
Det nye akutcenter beløber sig til knap 590 millioner kroner og indeholder ud over ny skadestue og akutafdeling blandt andet også nye sengeafsnit, en udvidelse af Billeddiagnostisk Afdeling og Klinisk Fysiologisk Afdeling, nye karkirurgiske ambulatorier, operationsstuer og intensivafdeling. Tilbygningen rummer desuden en helt ny hovedindgang med imødekommende rammer og udsigt over Søndersø.

Med de nye rammer får akutafdeling fælles faciliteter for alle akutte patienter, uanset om de kommer selv, i ambulance eller med helikopter. På den måde får de akutte patienter én fælles indgang til hurtig udredning og en behandlingsplan inden for fire timer. Patienter, som forventes udskrevet efter kort tids indlæggelse, får mulighed for at blive i akutcentrets nye sengeafsnit med 60 nye sengestuer. Også for børnene bliver der et særligt modtageområde.

Samtidig med udvidelsen skal knap 7000 kvadratmeter af det eksisterende hospital bygges om for at sikre en optimal overgang mellem nyt og eksisterende. Projektet igangsættes i maj 2014 med forberedelse af byggegrunden og forventes afsluttet omkring årsskiftet 2016/2017.

Byggeriet er en del af det 1,15 mia. kroner dyre kvalitetsfondsprojekt, som strækker sig frem mod 2018 og indebærer en gennemgribende ud- og ombygning af hospitalet.

- Når det nye Regionshospitalet Viborg står færdigt, vil patienterne møde et hospital, hvor de nemt kan finde rundt, og hvor bygningerne er med til at understøtte vores vision om at skabe et endnu mere effektivt og moderne hospital, hvor patienterne føler sig trygge og velkomne, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.


Den nye hovedindgang på Regionshospitalet Viborg. Visualisering: Projektgruppen Viborg


Fakta om Det nye Regionshospitalet Viborg

  • Frem mod 2018 bygges Regionshospitalet Viborg om for 1,15 mia. kr. 
  • Pengene er bevilget af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond 
  • Nyt p-hus, Patologisk Institut og dele af ombygningen er allerede gennemført, ligesom et om- og udvidet Vestdansk Center for Rygmarvsskade tages i brug inden sommer 
  • Det aktuelle projektforslag rummer en tilbygning på 23.585 m2 og ombygningen af 6867 m2 af det eksisterende hospital 
  • I alt 30.000 m2 af det eksisterende hospital vil være ombygget i 2018 
  • Totalrådgiver: Projektgruppen Viborg (Sweco Architects, AART Arkitekter, Midtconsult og WSP UK) 
  • Bygherrerådgiver: Arkitema og Moe
  • Se mere om byggerierne på Regionshospitalet Viborg på hospitalets byggeside