Det nye akutcenter i Viborg skal stå færdigt i begyndelsen af 2017. Visualisering: Projektgruppen Viborg

Onsdag den 28. maj graver regionsrådsformand Bent Hansen for til byggeriet af det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg. Det 24.000 kvadratmeter store byggeri skal sikre borgerne et moderne og effektivt akuthospital i Viborg også i fremtiden. 

19-05-2014

Hent pressemeddelelsen som pdf.

Akutcenter Viborg er største delprojekt i det omfattende kvalitetsfondsbyggeri på hospitalet i Viborg og vil blandt andet rumme ny akutafdeling med skadestue, ligesom der bliver plads til vagtlæge, operationsstuer, sengeafsnit med enestuer, ambulatorier og ny hovedindgang.

- Med det nye akutcenter og den efterfølgende ombygning af hospitalet skaber vi et stort og moderne akuthospital, hvor vi gennem øget samarbejde og fortsat stor faglig ekspertise bedre og hurtigere kan hjælpe patienterne raske, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Et enkelt spadestik rækker ikke
Når Bent Hansen den 28. maj har sluppet spaden, står entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen A/S klar til at sende de store gravemaskiner ind på byggegrunden. Første opgave bliver at fjerne omkring 80.000 tons overskudsjord - heraf en del forurenet efter det tidligere gasværk på grunden. Den opgave ventes at strække sig frem til efteråret 2014.

Projektchef Lillian Kristensen glæder sig til, at den fysiske og synlige del af byggeriet nu for alvor går i gang.

- Vi har arbejdet længe med planlægningen af det nye akutcenter. Det er et stort projekt, hvor vi med de ydre rammer skal skabe de bedste vilkår for et tæt samarbejde mellem fagfolk og patienter om en effektiv behandling. Planlægningen af byggeriet foregår derfor i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker og andre fagfolk, som kender hospitalet og dagligdagens behov i detaljer, så vi sikrer, at virkelighed og visioner matcher hinanden, siger projektchef Lillian Kristensen.


Fakta om det nye akutcenter

  • Frem mod 2017 bygges Regionshospitalet Viborg ud med et 24.000 m2 stort akutcenter
  • Akutcentret indeholder bl.a. ny akutafdeling med skadestue, faciliteter til vagtlæger, intensivafdeling, sengeafsnit og ny hovedindgang
  • Det nye akutcenter (inkl. ombygningen af og sammenbygningen med knap 6900 m2 af det eksisterende hospital) beløber sig til knap 590 mio. kr. 
  • Totalrådgiver: Projektgruppen Viborg (Sweco Architects, AART Arkitekter, Midtconsult og WSP UK) 
  • Bygherrerådgiver: Arkitema og Moe 
  • Det nye akutcenter er en del af hospitalets omfattende kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,15 mia. kr. 
  • Det samlede projektet indeholder ud over tilbygningen også nyt Patologisk Institut, nyt p-hus, ud- og ombygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade og ombygningen af i alt 38.000 m2 af det eksisterende hospital 
  • Regionshospitalet Viborg vil i 2019 råde over i alt 120.000 m
  • Pengene er bevilget af Region Midtjylland (40%) og regeringens kvalitetsfond (60%)
  • Læs mere om byggeriet på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk