Jens Anker Sandahl flyttede som den første patient ind på det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade mandag formiddag.


Det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Regionshospitalet Viborg skaber optimale rammer om fysisk og mental genoptræning af rygmarvsskadede patienter fra Vestdanmark.

26-05-2014

Hent pressemeddelelsen som pdf her.

Efter halvandet år i midlertidige lokaler er Vestdansk Center for Rygmarvsskade nu klar til at vende hjem til nye og større rammer. I disse dage flytter patienterne ind på det ud- og ombyggede center ved Søndersø i Viborg. Her vil det højtspecialiserede center fremover råde over 6.600 kvadratmeter med plads til 35 patienter.

- Med det nye center får vi endnu bedre mulighed for at sætte patienten i centrum og gøre vores yderste for at hjælpe dem godt igennem en meget svær tid og tilbage til et velfungerende liv. Blandt andet rummer det nye center langt bedre mulighed for at arbejde med tværfaglige team, så vi når omkring alle aspekter af hver enkelt patients rehabiliteringsforløb, siger klinikchef Rikke Middelhede Hansen.

Træner i en virkelig virkelighed
Vestdansk Center for Rygmarvsskade tager imod rygmarvsskadede patienter fra hele Vestdanmark. Patienterne har som følge af sygdom eller ulykke fået en rygmarvsskade, som har medført hel eller delvis lammelse fra nakken eller livet og ned. På centret i Viborg får patienterne hjælp til at genfinde balancen i livet. Både fysisk og mentalt.

Fremover kan patienterne træne i topmoderne rammer med blandt andet varmtvandsbassin, træningssal og træningskøkken. Alt sammen med udsigt over Søndersø og naturen omkring den. Og netop beliggenheden midt i Viborg og med byen og søen lige uden for vinduerne gør en forskel i forhold til genoptræningen, fortæller Rikke Middelhede Hansen.

- Det giver patienterne muligheden for at træne dagligdags opgaver som indkøb og lære at færdes i en kørestol i en virkelighed, som mest muligt ligner den, de på et tidspunkt skal hjem til igen. Det er vigtigt for både patienter og pårørende at være så godt rustet som muligt til livet efter udskrivelse fra centret, siger klinikchefen.

Skræddersyet hus
Med indflytningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade tager Regionshospitalet Viborg et af landets første helt færdige kvalitetsfondsbyggerier i brug.

- Det nye center er skræddersyet til de rygmarvsskadede patienter, og vi har under hele forløbet lagt vægt på at skabe et hus, som tilgodeser netop deres behov. Det betyder blandt andet, at patienterne nemmere kan komme rundt i kørestol, ligesom håndtag, installationer og bordplader er monteret så tilgængeligt og fleksibelt som muligt, fortæller projektdirektør Jens Anton Dalgaard.

Patienterne er typisk indlagt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i flere måneder, og derfor er huset samtidig forsøgt indrettet så hjemligt som muligt.

- Målet er et attraktivt rehabiliteringscenter med åbne og imødekommende rammer. Her er gode sociale rum, hvor patienterne kan mødes og møde omverden, og samtidig giver de nye enestuer bedre plads til ro, privatliv og familiebesøg, siger Jens Anton Dalgaard.


Fakta om det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade

  • Areal: 6.600 m2 
  • Indhold: 33 enestuer med eget bad og toilet, to træningslejligheder, varmtvandsbassin, træningsfaciliteter, forskningslokaler og fællesrum 
  • Pris: 101,1 mio. kr. 
  • Finansiering: Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond 
  • Bygherre: Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg 
  • Rådgivere: Arkitema Architects og Moe 
  • Baggrund: Byggeriet er en del af det samlede kvalitetsfondsbyggeri på Regionshospitalet Viborg
  • Læs mere:www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk