Flere hundrede nåede forbi, da VCR fredag den 29. august holdt åbent hus.

Glædelige gensyn og interesserede blikke prægede billedet, da VCR holdt åbent hus den 29. august.

29-08-2014

- Det er jo en hel balsal!
 
Dorte Vejs og Ninna Rask Hansen ser sig omkring i den splinternye sengestue, mens de svinger rundt i hver sin kørestol. Her er fin plads til at vende – også selv om adskillige andre besøgende kigger med i lokalt samtidig.

Interessen var stor, da Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) fredag eftermiddag bød til åbent hus for tidligere patienter, medarbejdere på Hospitalsenhed Midt og andre interesserede. Her fik alle mulighed for at se nærmere på det nybyggede center ved Søndersø under de guidede ture rundt i de store ensengestuer, fælleslokaler, træningsrum og forskningsfaciliteter.


Der var plads til mange besøgende ad gangen på de nye ensengsstuer.

Eneste sted i Vestdanmark
Vestdansk Center for Rygmarvsskade er ét af blot to rehabiliteringscentre for rygmarvsskadede i Danmark og tager imod patienter fra hele Vestdanmark. I slutningen af maj 2014 flyttede de første patienter ind i det om- og udbyggede center, som nu rummer 6.600 kvadratmeter med blandt andet 33 ensengsstuer, to træningslejligheder, varmtvandsbassin, træningskøkken og træningsfaciliteter.

Centret har været under ombygning og udvidelse i halvandet års tid, og forskellen fra de gamle rammer var til at få øje på for de tidligere patienter, som benyttede anledningen til at se centret an.

- Dengang lå vi på to- og tresengsstuer, husker Dorte Vejs, som var indlagt i 1987 efter en trafikulykke.

- Og jeg havde bad ude på gangen, supplerer Ninna Rask Hansen, som blev udskrevet i 1991 efter at være blevet indlagt efter en trafikulykke.

På centret fik begge kvinder hjælp til at lære basale færdigheder i deres nye tilværelse som kørestolsbrugere.

- Man skal jo lære alt forfra, forklarer Dorte Vejs om sit langvarige ophold på centret.

Minder og nye indblik
For Dorte Vejs og Ninna Rask Hansen er gensynet med VCR fyldt med minder, og det samme gælder helt tydeligt for flere af dagens øvrige besøgende. Knus og smilende gensyn blander sig med interesserede blikke, som blot ønsker at få indblik i, hvad der mon foregår i det store gule hus ved søen.

- Herinde er vores lokomat, viser en af guiderne, inden fysioterapeuterne tager over med fortællingen om gangrobotten, som hjælper patienterne med at øve gangfunktionen og styrke patienternes ben.

På samme måde byder overlæge Ellen Merete Hagen velkommen i forskningsdelen, hvor man blandt andet forsøger at kombinere langsigtede forskningsprojekter med praktisk hverdag og løsninger for de enkelte patienter.

- Vi samarbejder blandt andet med London og Vancouver, fortæller den forskningsansvarlige overlæge, inden guiden ved kanten af centrets nye varmtvandsbassin takker for interessen og vinker farvel.

Efter en rundtur med gensyn, nye indblik og en fornemmelse af, hvad det nye VCR rummer.