Politikerne i Region Midtjylland har i dag godkendt den nye generalplan for ud- og ombygningerne på Regionshospitalet Viborg. Planen rummer blandt andet mulighed for at ombygge og modernisere en væsentligt større del af hospitalet end først planlagt. Vel at mærke inden for rammerne af kvalitetsfondens bevilling.

29-05-2013

Hent hele pressemeddelelsen (pdf)
Læs mere om kvalitetsfondsprojekterne på Regionshospital Viborg (link)

Patienterne på Regionshospitalet Viborg vil om få år møde et langt mere moderne hospital, hvor indretningen matcher fremtidens krav om eksempelvis tværfaglighed, hurtig udredning og dagsbehandlinger frem for indlæggelser. Det er konsekvensen af den generalplan, som regionsrådet godkendte tirsdag eftermiddag.


Visualisering af det kommende Regionshospitalet Viborg med ny hovedindgang og Akutcenter Viborg. (Projektgruppen Viborg)

- Ombygningen er en forudsætning for, at det nye Akutcenter Viborg og det eksisterende hospital kan blive bundet fornuftigt sammen, så patienterne vil opleve Regionshospitalet Viborg som en samlet enhed. Planen indeholder også modernisering af flere kvadratmeter for de samme penge. Det giver os god mulighed for at indrette hospitalet optimalt, så det fungerer godt for både patienter og medarbejdere, siger Lars Dahl Pedersen.

33.800 kvadratmeter ombygges
Regionshospitalet Viborg fik i december 2010 bevilget 1,15 mia. kroner fra regeringens kvalitetsfond til om- og udbygning af hospitalet. Pengene skal blandt andet bruges til at bygge det nye Akutcenter Viborg og til en gennemgribende ombygning af de eksisterende lokaler.

Siden bevillingen er byggeri og ombygning blevet planlagt og forberedt grundigt. Og det står nu klart, at ombygningsarealet kan udvides fra 24.100 til 33.800 kvadratmeter. Altså en udvidelse af det ombyggede areal på 40 procent, vel at mærke inden for den økonomiske ramme for kvalitetsfondsprojektet.

- Det er meget positivt, at vores dygtige planlæggere i samarbejde med det sundhedsfaglige personale har fundet de gode løsninger, som gør det muligt at renovere endnu mere end forventet af det højhus, vi kender i dag. Det betyder, at vi i fremtiden vil kunne tilbyde patienterne en mere sammenhængende behandling i rammer, som fungerer optimalt og fremstår moderne og tidssvarende, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.Visualisering af Regionshospitalet Viborg med den nye tilbygning af Akutcenter Viborg på hospitalets sydlige side. (Projektgruppen Viborg)

Byggeriet af Akutcenter Viborg skal efter planen gå i gang i begyndelsen af 2014, hvor også første del af ombygningen skal gennemføres. Det nye akutcenter står efter tidsplanen klar til brug i slutningen af 2016, mens ombygningen vil være endeligt afsluttet i slutningen af 2018.

Kvalitetsfondsprojektet har desuden resulteret i blandt andet et nyt p-hus, som blev indviet i februar, ligesom der for tiden bygges ved Søndersø i Viborg, hvor Vestdansk Center for Rygmarvsskade skal flytte ind i om- og udbyggede lokaler til foråret 2014.


Fakta om kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Tidsramme: 2011-2018
P-hus: Nybyggeri, 18.700 kvm, indviet februar 2013
Vestdansk Center for Rygmarvsskade: Om- og udbygning, 6.600 kvm, ventes færdig i maj 2014
Akutcenter Viborg: Nybyggeri, 22.000 kvadratmeter, ventes færdig ultimo 2016
Ombygning: 33.800 kvm (oprindeligt 24.100 kvm), ventes færdig ultimo 2018
Samlet pris: 1,15 mia. kroner
Finansiering: Regeringens kvalitetsfond (60%) og Region Midtjylland (40 %)
Bygherre: Region Midtjylland