Politikerne i Region Midtjylland har i dag bevilget 100 mio. kroner til en total modernisering af Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg.

20-06-2012


Visualisering af caféen i det moderniserede Vestdansk Center for Rygmarvsskade (ARKITEMA Architects og Moe & Brødsgaard).

Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Søndersø i Viborg skal moderniseres og udbygges, fordi Regionshospitalet Viborg er udpeget som behandlingssted for patienter med rygmarvsskade fra hele Jylland og Fyn. Med den nye bevilling vil et nyt center stå klar for patienterne i foråret 2014.

Hospitalet forøger sengekapaciteten fra 26 sengestuer til 35 enestuer med eget bad og toilet. Der kommer et nyt varmtvandsbassin og moderniserede træningsfaciliteter, og patienterne får en café med udsigt over Søndersø. Pårørende får desuden mulighed for at overnatte på centret.

- Vi glæder os til at give patienter med rygmarvsskade et fornyet og totalt moderniseret center. Det er et klart ønske fra Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland, at når det nye center står færdigt, har vi skabt nye og tidssvarende rammer for genoptræningen af patienter med rygmarvsskade, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Også medarbejdernes faciliteter moderniseres, og der etableres rammer for en højt specialiseret forskningsenhed.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er unikt placeret langs det rekreative stisystem ved Søndersø i Viborg. Det har østvendte facader med direkte udsigt til søen.


Visualisering af den nye indgang til Vestdansk Center for Rygmarvsskade (ARKITEMA Architects og Moe & Brødsgaard).

En spændende proces at inddrage brugerne
ARKITEMA Architects har sammen med totalrådgiver Moe & Brødsgaard udarbejdet det prospekt, som har dannet baggrund for Regionsrådets bevilling.

- Det har været en spændende proces at arbejde sammen med hospitalets projektafdeling, som har skabt flotte rammer med fx lokaler til at opbygge en mock-up af en enestue med bad og toilet, siger arkitekt Christian Holtegaard Christensen, ARKITEMA Architects, og fortsætter:

- Og særligt møderne med gruppen af tidligere patienter samt centrets  sygeplejersker og fysioterapeuter fra centret har været lærerig og helt uundværlig. De har vist, at det er nødvendigt at benytte den enorme viden, der findes inden for murene i et så højt specialiseret center, forklarer han.

Fakta om Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Moderniseringen og ombygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade, VCR, er en ud af flere byggefaser til modernisering og udbygning af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner, som Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond finansierer.

I dag
- 26 sengestuepladser og 4 hotelsenge (5 enestuer og 11 dobbeltstuer)

Efter modernisering og ombygning
- 35 sengepladser, alle enestuer med eget bad og toilet
- Nyt varmtvandsbassin
- Moderniserede træningsfaciliteter
- Rammer for høj specialiseret forskningsenhed

- Areal: 6.600 m2
- Pris: 103,8 mio. kroner
- Byggestart ultimo 2012, forventes afsluttet april 2014
- Bygherre: Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg


Overblik over de fire faser i hospitalsbyggerierne i Viborg, som finansieres af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond. VCR står for Vestdansk Center for Rygmarvsskade, beliggende ved Søndersø i Viborg.

Yderligere oplysninger
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, 7844 1002 / 4031 3230
Projektdirektør Jens Anton Dalgaard, 7844 1501 / 2172 6969

Supplerende oplysninger
Kommunikationsmedarbejder Simon Olling Rebsdorf, 7844 1121 / 5183 6012

Illustrationer
Illustrationerne kan benyttes mod kreditering i forbindelse med omtale af byggeriet af Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Illustration 1: Perspektiv café (ARKITEMA Architects og Moe & Brødsgaard)
Illustration 2: Perspektiv front (ARKITEMA Architects og Moe & Brødsgaard)

Hent pressemeddelelsen i pdf