Forud for ombygning og tilbygning er Regionshospitalet Viborg i fuld gang med at renovere garderober og omklædning til personalet.

26-06-2013

Små stakke af nyvaskede bukser ligger klar på de hvide hylder, mens bluser og kitler ligger nydeligt foldet ovenover.

Efter et forår med ombygning står to nye garderoberum nu færdige til ibrugtagning lige ved siden af personaleindgangen Regionshospitalet Viborgs første etage. Her vil medarbejderne fremover kunne finde alle beklædningsstykker sorteret efter størrelse, så de dagligt kan hente en ren uniform i stedet for at hamstre og have uniformerne liggende i deres skab ved siden af brugt tøj.

Med de nye garderoberum sikrer hospitalet såvel bedre hygiejne og overblik over de mange uniformer som mindre besvær og tidsforbrug i forbindelse med sorteringen af uniformer til de mange ansatte. Rummene er nemlig samtidig et farvel til de hidtidige personligt mærkede uniformer. Fremover bliver der i stedet tale om puljetøj, hvor medarbejderne blot skal sikre sig den rette størrelse fra hylderne.

Efter færdiggørelsen af de nye garderoberum kommer turen nu til omklædningsrummene. Her skal hylderne til de personlige uniformer fjernes og erstattes med flere skabe, ligesom rummene skal lysnes og sættes i stand og badefaciliteterne gøres tidssvarende.

Ombygningen af omklædning og garderobe hænger godt sammen med den forestående ombygning af hospitalet og byggeriet af Akutcenter Viborg. Eksempelvis skal 19 omklædningsrum i område 41 nedlægges for at give plads til det nye akutcenter.

For at sikre den fortsatte drift og mulighed for omklædning og bad vil renoveringen foregå i mindre etaper, ind til de nye omklædningsrum skal stå klar i 2014.