Jordbundsprøver går for alvor i dybden forud for byggeriet af Akutcenter Viborg.

07-08-2013


Michael Hansen (til venstre) og Allan Berg Andreasen fra GEO arbejder sig for tiden ned i undergrunden syd for Regionshospitalet Viborg. Her undersøger de blandt andet jordens bæreevne forud for byggeriet af Akutcenter Viborg.


Den hvide borerig brummer dybt, mens det otte meter høje tårn i bagenden banker et hult jernrør ned gennem jorden med små insisterende stød. Kort efter trækker Allan Berg Andreasen røret op igen, inden han rutineret stikker hånden ind i røret og fanger en klump sort mudder.

- Gammel havbund måske…, funderer den garvede brøndborer, inden han stopper mudderet i en plastikpose og noterer sted og dybde.

I løbet af sommeren har medarbejderne fra GEO haft travlt med at bore huller og tage prøver op fra undergrunden syd for Regionshospitalet Viborg. I første omgang blev adskillige huller boret i asfalten på hospitalets sydlige parkeringsplads for at kunne lave de nødvendige miljøboringer og tjekke eventuelle forureninger på den grund, som i løbet af de kommende år bebygges med det nye Akutcenter Viborg. I denne uge er de jordkyndige folk så i gang med de noget dybere jordbundsprøver, som skal fortælle om grundens bæreevne.

- Det er jo ikke ligegyldigt, om der er tale om sand eller moræneler eller tørv, når man skal bygge et hospital, forklarer Michael Hansen, som sammen med Allan Berg Andreasen står for de dybe boringer.

Funderingen afgørende
Missionen med de mange boringer er at få et detaljeret overblik over jorden i det område, som skal huse det nye akutcenter. De øverste lag skal undersøges for eventuel forurening, så man kan tage højde for de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, der kan opstå i den forbindelse. Og med et byggeri på syv etager er det samtidig afgørende at få målt jordens bæreevne.

- Det er vigtigt at få styr på sådan noget tidligt i processen, så man ved, hvad man har at forholde sig til. På den måde kan man planlægge sit byggeri bedre og sikre sig den rigtige fundering af byggeriet. For på den ene side, skal man selvfølgelig være sikker på, at fundamentet er stærkt nok, men på den anden side er det alt for dyrt at overfundere, forklarer Michael Hansen.

Et halvt højhus ned
Imens brummer boreriggen bag ham videre. Siden morgenstunden er de to brøndborere nået 13 meter ned i jorden med deres bor. Gennem fire meter sandlag, moræneler og nu tilsyneladende gammel havbund.

- Vi er jo dernede, hvor de forskellige istider har flyttet godt og grundigt rundt med jorden, så det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været hav i Viborg engang, smiler Allan Berg Andreasen.

I alt 25 meter skal han og Michael Hansen bore ned fem forskellige steder på grunden. For at få en fornemmelse af dybden kan man i dette tilfælde passende kigge opad og fæstne blikket omtrent halvvejs oppe ad regionshospitalets eksisterende højhus, som rager omkring 50 meter op.
På vej ned gennem jordlagene skal Michael Hansen og Allan Berg Andreasen for hver halve meter stoppe en jordprøve i pose og sender af sted til geologerne i GEO. Her bliver prøverne så analyseret, inden resultaterne ryger retur til Projektafdelingen i Viborg og danner grundlag for den videre planlægning af byggeriet.

Færdigt byggeri i 2018
Det kommende Akutcenter Viborg er en del af det store kvalitetsfondsprojekt på Regionshospitalet Viborg. Projektet har ind til videre blandt andet resulteret i et nyt p-hus, ligesom der for tiden bygges på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Byggeriet af Akutcenter Viborg ventes at gå i gang i løbet af 2014, og det nye akutcenter skal stå færdigt i 2016. Sideløbende med nybyggeriet skal også en større del af det eksisterende hospital ombygges og moderniseres, og hele projektet skal stå færdigt i 2018, hvor Regionshospitalet Viborg i alt vil råde over 116.800 kvadratmeter og dermed være på størrelse med det nye vestjyske hospital i Gødstrup.

I første omgang skal borefolkene dog først være færdige med de sidste boringer, som ventes at vare i hvert fald næste uge med. I den forbindelse vil enkelte p-pladser på den sydlige parkeringsplads blive spærret af, og opfordringen til husets medarbejdere og besøgende at parkere med god afstand til boreriggen, hvor der blandt andet skal tumles lange jernrør og andet tungt udstyr.


Sand, ler og gammel havbund er nogle af de lag, medarbejderne fra GEO arbejder sig igennem i forbindelse med jordbundsprøverne ved Regionshospitalet Viborg.