Med offentliggørelsen af dispositionsforslaget for Delprojekt 2 ligger det nu fast, hvor de enkelte afdelinger og rum skal placeres i det kommende akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

23-09-2013

Akutafdelingen fylder det meste af niveau 1. På niveau 2 ovenover er det akutte sengeafsnit indrettet, mens billeddiagnostisk har til huse på niveau 3, hvor også klinisk fysiologi har hjemme.
Med det netop offentliggjorte dispositionsforslag er de endelige streger for afdelingernes placering i det kommende Akutcenter Viborg nu på plads, ligesom de forskellige etager er indrettet med ambulatorier, sengeafsnit og kontorer.

Planen er resultatet af de seneste ni måneders brugerproces, hvor repræsentanter fra de enkelte afdelinger har haft lejlighed til at byde ind med forslag og praktisk erfaring fra hverdagen på hospitalet. Og i dispositionsforslaget kan man blandt andet se, hvordan de enkelte rum og afdelinger er placeret i forhold til hinanden. Planen dækker hele det såkaldte Delprojekt 2 – det vil sige nybyggeri og et begrænset areal i bygning 4, hvor nyt og eksisterende skal bygges sammen. I løbet af efteråret vil en lignende plan blive lavet for resten af ombygningen i det eksisterende hospital, Delprojekt 3.

Med udgangspunkt i dispositionsforslaget - plus mindre ændringer aftalt med de enkelte afdelinger - dykker Projektafdelingen og de mange brugergrupper nu ned i de enkelte rum for at tage stilling til indretning, inventar, udstyr og materialer.

I den forbindelse vil de enkelte afdelinger naturligvis igen blive hørt. Møder i brugergrupperne foregår i uge 40/41 og i uge 47/48. En uge inden hvert møde i brugergrupperne bliver materiale, inkl. den aktuelle plan, udsendt til deltagerne.
Skulle man som medarbejder have indspark til debatten, er man meget velkommen til at kontakte sin egen afdelingsledelse, som kan tage forslagene med til Projektafdelingen.

Læs dispositionsforslaget og se tegningerne af Akutcenter Viborgs indretning og facade her.