Fra Regionshospitalet Viborgs behandlingsbygning kan man se ud over grunden, som om få år skal rumme Akutcenter Viborg. Allerede nu har kloakarbejderne indtaget området.


Energi Viborg Vand er som de første rykket ind på grunden, hvor det kommende Akutcenter Viborg skal ligge. Det omfattende kloakarbejde vil strække sig frem til foråret 2014.

21-10-2013

Selv om byggeriet af det nye Akutcenter Viborg endnu kun er på planlægningsstadiet, så er de første håndværkere allerede nu rykket ind på grunden, hvor det 22.000 kvadratmeter store akutcenter skal ligge. Som de første har Energi Viborg Vand nemlig fået lov til at indtage området i forbindelse med et omfattende kloakarbejde under grunden.

Energi Viborg Vand skal blandt andet have nedlagt et 700 kubikmeter stort regnvandsbassin under parkeringspladsen ved Heibergs Allé, ligesom de store kloakledninger langs vejen skal renoveres og udskiftes.  

For tiden arbejdes der på at etablere tre byggegruber, hvorfra kloakledningerne kan blive skudt ind under jorden i stedet for at grave lange, dybe render til de tykke kloakledninger. Rørene skal blandt andet have forbindelse til det nye regnvandbassin på Riegels Grund på den anden side af Gl. Århusvej, som fremover skal afløse bassinet under hospitalets parkeringsplads.

Samtidig indledes i løbet af de kommende uger også arbejdet med at strømpefore kloakledningen fra Banegårdspladsen til Heibergs Allé (under busholdepladsen og hospitalets nye p-hus). Kloakarbejdet udføres i døgndrift og der vil derfor kunne forventes en smule støjgener fra generatorer og lastbiler, ligesom der kan forekomme lugtgener fra hærdningen af de nye kloakrør, oplyser Energi Viborg Vand.

Kloakarbejdet omkring Regionshospitalet Viborg er en del af en meget omfattende renovering af Energi Viborg Vands kloakledninger i Viborg midtby. Og når arbejdet er gennemført skulle kloakrørene meget gerne kunne holde i hvert fald de næste 50 år.

Når kloakfolkene efter planen forlader området til foråret 2014 fortsætter aktiviteten på byggegrunden over jordoverfladen. I første omgang skal jorden oprenses, inden byggeriet for alvor kan gå i gang. Det nye Akutcenter Viborg skal stå færdigt ultimo 2016.