To busser er helt centrale i hverdagen, mens Vestdansk Center for Rygmarvsskade er genhuset.


Bustransport og logistiske udfordringer har det seneste år været en fast del af hverdagen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Genhusningen i forbindelse med ombygningen af centret har givet masser af udfordringer – men også anledning til nye tanker om hverdagen på centret.

13-11-2013

I begyndelsen af december 2012 måtte patienter og medarbejdere sige farvel til Søndersøparken 11 i Viborg, hvor Vestdansk Center for Rygmarvsskade har haft til huse siden 1987. Huset trængte til renovering, og i forbindelse med det omfattende kvalitetsfondsprojekt på Regionshospitalet Viborg var godt 100 millioner kroner øremærket en gennemgribende om- og udbygning af centret.

I knap et år har Vestdansk Center for Rygmarvsskade derfor været genhuset på flere forskellige adresser på og omkring Regionshospitalet Viborg. Og det har givet udfordringer i hverdagen, fortæller overfysioterapeut Lasse Thulstrup, udviklingsterapeut Dorte Hoffmann og klinisk sygeplejespecialist Randi Steensgaard.

- Logistikken er en stor udfordring for os. Vi har to busser til at køre i fast rutefart for at transportere patienter mellem hospitalet, fysioterapien i Toldbodgade og Søndersøparken. Dermed er bussen på mange måder styrende for fleksibiliteten, fortæller Lasse Thulstrup, som kan se frem til endnu et halvt års tid i de midlertidige rammer.

Flere matrikler giver udfordringer
Også patienterne mærker til det ekstra pres, som genhusningen skaber i hverdagen, fortæller Jørgen Arentoft, som er indlagt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade efter en operation.

- Der er mere uro og travlhed, end jeg husker det fra sidst, jeg var indlagt her. Jeg savner også muligheden for at træne om aftenen og for at dyrke det sociale samvær med de andre patienter, fortæller 65-årige Jørgen Arentoft fra Tranbjerg ved Aarhus.

Alligevel er han godt tilfreds med den behandling, han har fået under sin foreløbig ni uger lange indlæggelse.

- Jeg får stadig den træning, der er behov for, og medarbejderne giver sig virkelig 110 procent, mener Jørgen Arentoft.

Heller ikke overfysioterapeut Lasse Thulstrup lægger skjul på, at de logistiske udfordringer frustrerer både patienter og medarbejdere. Opdelingen på flere matrikler har blandt andet haft betydning for patienternes sociale samvær og medarbejdernes tværfaglige samarbejde, forklarer han.

- Det gode er, at vi er blevet meget opmærksomme på, hvad netop de ting betyder for hverdagen på centret. Derfor forsøger vi selvfølgelig også at kompensere så godt, vi overhovedet kan, fortæller sygeplejespecialist Randi Steensgaard.

Nye tanker
Genhusningen har dog også været en anledning til at stoppe op og se nærmere på de mange opgaver og arbejdsgange i huset, fortæller Randi Steensgaard.
Sammen med udviklingsterapeut Dorte Hoffmann har hun lagt en plan for ni såkaldte prøvehandlinger, hvor nye arbejdsprocedurer skal testes i praksis.
Blandt andet skal en ny praksis med at sætte ugentlige mål for hver enkelt patient prøves af.

- Tanken er at sætte patienterne endnu mere i fokus og tydeliggøre, hvor stor indflydelse de selv har på deres forløb, forklarer Dorte Hoffmann.


Lasse Thulstrup, Randi Steensgaard og Dorte Hoffmann har sammen med de øvrige kolleger på Vestdansk Center for Rygmarvsskade brugt genhusningsperioden på at tænke nye tanker om hverdagen på centret.


Et mål kunne være, at patienten selv skal kunne flytte sig fra kørestol til seng.

- Ugens mål bliver blandt andet skrevet på en tavle på patientens stue, så alle kan se, at det er det, vi arbejder på lige nu – dermed sikrer vi, at alle faggrupper arbejder målrettet med netop det tema, forklarer Dorte Hoffmann med henvisning til, at netop tværfagligheden og samarbejdet mellem de mange forskellige faggrupper er tænkt endnu mere ind i hverdagen på det nye center.

På listen over prøvehandlinger er også ting som fysisk træning i udvidede rammer, nye koordineringsmøder, funktionstræning i hverdagen og et madhold for patienterne to aftener om ugen.

- Træning er nemlig ikke kun er det, der foregår i fysioterapien. Det er alt det, som er med til at øge patienternes færdigheder, så de bedre kan klare en hverdag derhjemme, forklarer Randi Steensgaard.

Begynder på en frisk
De første prøvehandlinger bliver skudt i gang, mens Vestdansk Center for Rygmarvsskade er i midlertidige rammer. På den måde er håbet, at man for alvor kan begynde på en frisk, når de nye lokaler tages i brug til foråret 2014.

Samtidig skal de mange nye arbejdsgange være med til at sikre, at Vestdansk Center for Rygmarvsskade lever op til det krav om en effektivisering på seks procent af driftsbudgettet, som følger med alle byggerier, der er finansieret af regeringens kvalitetsfond.

- Det er en stor udfordring, som vi arbejder meget med. Byggeriet har selvfølgelig været underlagt nogle givne rammer og begrænsninger, som også rummer visse udfordringer for os. Omvendt er huset bygget og indrettet netop til formålet, så vi på nogle områder har kunnet indarbejde mere effektive arbejdsgange, siger Lasse Thulstrup.

Derfor glæder både medarbejdere og patienter sig til at komme i nye, udvidede rammer, hvor også driftsbudgettet giver mulighed for at tage godt imod ni ekstra patienter.

Det nye center bliver 6.600 kvadratmeter stort og rummer blandt andet 33 enestuer, to træningslejligheder, varmtvandsbassin, træningsfaciliteter og fællesrum.
Selv om Jørgen Arentoft selv regner med at være udskrevet, længe inden det nye center tages i brug, triller han hver dag en tur forbi byggepladsen længere henne ad vejen.

- Det bliver rigtig godt med de nye rammer, hvor det hele er samlet. Og så placeringen med udsigt over Søndersø... Den har også har en vis helbredende effekt for de patienter, som er indlagt i adskillige måneder ad gangen, vurderer Jørgen Arentoft.Det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade skal stå klar til indflytning til foråret. Her vil centret blandt andet rumme 33 enestuer og to træningslejligheder, ligesom der indrettes moderne træningsrum, nyt varmtvandsbassin og fællesarealer med udsigt over Søndersø. Visualisering: Arkitema