Der inviteres til orienteringsmøde om EU-udbuddet, for at give interesserede mulighed for at gøre sig mere præcis bekendt med opgavens omfang og kompleksitet.

11-12-2013

Der inviteres til orienteringsmøde om EU-udbuddet, for at give interesserede mulighed for at gøre sig mere præcis bekendt med opgavens omfang og kompleksitet. Ønsket er at give virksomhederne bedst mulige betingelser for at vurdere deres interesse i eventuel deltagelse, også som grundlag for eventuel etablering af samarbejder.

Kort præsentation af området, formål, forureningens art, forventet tidsplan, forventning om samarbejde med byggeleder om optimering af opgaven og indgåelse af incitamentsaftale. Samme orientering vil blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter mødet i form af et supplerende notat.

Endvidere vil vi på mødet kort resumere de udbudsmæssige krav til ansøgningens indhold.

Mødet afholdes mandag den 16. december kl. 15.00 i Toldbodgade 12, 8800 Viborg, Projektafdelingen 8. etage. Mødelokale 881

Tilmelding til Charlotte Friis, tlf. 78441502 eller mail charlotte.friis@midt.rm.dk  

Fristen for at ansøge om prækvalifikation udløber den 20. januar kl. 12.00.

Se annoncen