Regionshospitalet Viborg holdt orienteringsmøde om udbuddet af jordoprensning og terrænarbejde.

17-12-2013

Interessen var stor, da Regionshospitalet Viborg mandag den 16. december holdt orienteringsmøde. Mødets tema var det aktuelle EU-udbud af oprensning og terrænarbejde på den grund, som skal huse det kommende Akutcenter Viborg. Og målet var blandt andet at give alle mulighed for at høre mere om opgavens omfang og kompleksitet.

I alt 80.000 tons jord skal fjernes fra den omtrent 11.500 kvadratmeter store grund umiddelbart syd for hospitalet. Af jorden ventes omkring 47.000 tons at kunne klassificeres som ren jord, mens 23.000 tons er lettere forurenet, og 9.500 tons forventes at være svært forurenet.

Læs pressemeddelelse om jordarbejdet her.

På mødet den 16. december blev der blandt andet spurgt, om der vil være mulighed for sortere jorden yderligere for at optimere mængderne. Bygherren bekræftede, at det vil være tilfældet, eventuelt suppleret ved sortering på egnet mellemdepot.
 
For yderligere referat af mødet se eventuelt præsentationen fra mødet her.