Foran Regionshospitalet Viborg er Energi Viborg for tiden i gang med et større kloakarbejde. Når det er færdigt, begynder opgaven med at få fjernet omkring 80.000 tons jord og et gammelt regnvandsbassin under p-pladsen.

Byggeriet kommer til at fylde en del i hverdagen på og omkring Regionshospitalet Viborg i det kommende år.

09-01-2014

Jord og gravemaskiner kommer til at præge det kommende år, når det handler om kvalitetsfondsprojektet ved Regionshospitalet Viborg. Allerede nu er Energi Viborg i fuld gang med at grave foran regionshospitalet, hvor det nye Akutcenter Viborg skal bygges. Og når kloakfolkene rykker ud til foråret, kan oprensningen og klargøringen af byggegrunden gå i gang.

- Vi skal have flyttet 80.000 tons jord, før vi kan gå i gang med at bygge det nye akutcenter. Det betyder, at medarbejderne i løbet af året kommer til at se en del gravemaskiner og lastbiler uden for vinduerne, fortæller projektdirektør Jens Anton Dalgaard.

Sammen med resten af Projektafdelingen er han netop nu ved at gennemføre prækvalifikationen til det omfattende jordarbejde, som også indeholder håndteringen af omkring 32.500 tons forurenet jord. Udvælgelsen af tilbudsgivere løber ind til 20. januar, hvorefter opgaven sende i egentligt udbud.

- Når arbejdet for alvor går i gang, vil lastbilerne køre i fast rutefart. Rundt regnet forventer vi, at der skal omkring 1600 fyldte lastbiler til at køre jorden væk, forklarer projektchef Lillian Kristensen, som overtager ledelsen af Projektafdelingen, når projektdirektør Jens Anton Dalgaard går på pension med udgangen af juni.

Samtidig skal området foran hospitalet gøres klar til håndværkernes skurby, ligesom logistik og byggeplads skal planlægges i løbet af det kommende år. I slutningen af 2014 begynder desuden arbejdet med at finde frem til, hvilke entreprenører der skal have opgaven med at bygge akutcentret.


VCR indvies før sommerferien

Byggeriet af Vestdansk Center for Rygmarvsskade er godt i gang. Huset skal være klar til indflytning inden sommerferien.

Mens byggeriet af Akutcenter Viborg altså endnu er i sin spæde vorden, så er håndværkerne i fuld gang med de sidste opgaver på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. I løbet af foråret centret gøres helt færdigt og udsmykkes med kunst, så patienter og medarbejdere inden sommerferien kan tage det nye VCR i brug – med 35 enestuer, nye træningsfaciliteter, varmtvandsbassin og udsigt over Søndersø.
I løbet af 2014 begynder også planlægningen af ombygningen af det eksisterende hospital, hvor der blandt andet skal indrettes nye enkelt- og tosengsstuer. I den forbindelse vil en del af hospitalets ledere og medarbejdere blive kaldt til brugergruppemøder for at sikre, at ombygningen matcher de behov, medarbejderne oplever i hverdagen på de enkelte afdelinger. Allerede nu er Projektafdelingen i fuld gang med at indrette et prøveområde på 13. etage, hvor man vil kunne få en fornemmelse af størrelse og indretning på de kommende enkelt- og tosengsstuer.

Byggeri og daglig drift
Sideløbende med kvalitetsfondsprojektet er også en række andre ombygninger og renoveringer i gang på Regionshospitalet Viborg. Et større projekt med energirenovering skal sættes i gang, ligesom der bliver trukket fiberledninger i det meste af huset.
Samtidig fortsætter ombygningen af medarbejdernes omklædningsrum på etage 1 i højhuset. Den opgave ventes afsluttet omkring november 2014.

Med de mange byggeprojekter vil der blive trukket veksler på både patienternes og medarbejdernes tålmodighed både i 2014 og frem til kvalitetsfondsprojektet afslutning i 2018, erkender projektdirektør Jens Anton Dalgaard. Funktioner skal flyttes, håndværkere vil larme, og støv skal fjernes.

- Men vi bestræber os selvfølgelig på at gennemføre alle projekterne så skånsomt for patienter og medarbejdere som muligt, så hospitalets hverdag kan fortsætte samtidig med byggeriet. Og så glæder vi os til, at vi i 2018 vil have et moderne hospital med et nyt, stort akutcenter og renoverede rammer, siger Jens Anton Dalgaard.