En del af 13. etage er for tiden under ombygning. Her indrettes et prøveområde, hvor håndværkere og hospitalspersonale kan gøre sig erfaringer om såvel byggeforløb som indretning af de nye enkelt- og tosengsstuer.

 

Håndværkerne er i fuld gang med at bygge en 1:1 model af de kommende to- og enkeltsengsstuer på Regionshospitalet Viborg.

15-01-2014

Hvordan indretter vi den optimale sengestue for patienter og medarbejdere? Og hvordan gennemfører vi bedst den omfattende ombygning af Regionshospitalet Viborgs højhus?

Det er nogle af de spørgsmål, Projektafdelingen håber at få svar på, når den i løbet af årets første måneder gennemfører en prøveombygning af en del af det lungemedicinske sengeafsnit på 13. etage. Her er håndværkerne netop nu ved at opføre en såkaldt mockup – altså en slags prototype på de nye to- og enkeltsengsstuer, som skal indrettes i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg.

- I forbindelse med ombygningen prøver vi forskellige løsninger af i praksis for blandt andet at se, hvordan man bedst muligt kan ombygge de eksisterende sengestuer til fremtidens krav, og samtidig få mest kvalitet for pengene. Vi undersøger f.eks., om det kan betale sig at lade loftspladerne blive siddende, når vi skal rode med alle de tekniske installationer oven over dem. På samme måde vil vi gerne se, hvad det betyder for malernes og de øvrige håndværkeres arbejde og tidsforbrug at lade de eksisterende sengepaneler blive hængende, forklarer projektleder Susanne Jensen fra Projektafdelingen.

Men det er ikke kun rent byggeteknisk, det nye prøveområde skal bidrage med erfaringer. Når håndværkerne er færdige i løbet af februar, rykker Lungemedicinsk Afdeling tilbage med deres senge, patienter og medarbejdere for at lade sengestuerne indgå i den almindelige hverdag og prøve indretningen af i praksis.

- På den måde kan vi høste nogle erfaringer og se, om der er ting, vi skal have rettet til, inden vi går i gang med den store ombygning af højhuset, fortæller Susanne Jensen.

I alt godt 30.000 kvadratmeter af det eksisterende hospital skal bygges om og moderniseres for knap 340 millioner kroner i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Ombygningen er nødvendig for at sikre den optimale logistik og drift på hospitalet, ligesom moderniseringen skal skabe en god sammenhæng mellem nyt og eksisterende og sikre, at hele hospitalet lever op til fremtidens krav om blandt andet enkeltstuer.