P4 Midt & Vest gæstede tirsdag morgen RH Viborg for at sende live fra ombygningen på 13. etage. 

28-01-2014

P4 Midt & Vest gæstede tirsdag morgen RH Viborg for at sende live fra ombygningen på 13. etage. Her kunne journalist Steen Færgemand studere de nye enkelt- og tosengsstuer, som for tiden er ved at blive bygget op i de tidligere to- og firesengsstuer i en del af det lungemedicinske afsnit.

I indslaget på regionalradioen fik projektchef Lillian Kristensen blandt andet lejlighed til at forklare, hvordan omkring 30.000 kvadratmeter af det eksisterende hospital skal bygges om i forbindelse med det omfattende kvalitetsfondsprojekt.

- Men før vi går i gang med den egentlige ombygning vil vi gerne have mulighed for at prøve nogle forskellige løsningsmodeller af, så vi kan finde den optimale måde at gøre tingene på, forklarede Lillian Kristensen blandt andet.

Også oversygeplejerske Helle Skytte fra Kirurgisk Afdeling fortalte om de mange fordele ved at lave en prøvemodel – en såkaldt mockup – af ombygningen. Når håndværkerne midt i februar er færdige med at male, føre ledninger og sætte lofter op, rykker Lungemedicinsk Afdeling tilbage i området for at teste de nye sengestuer i hverdagen.