Projektleder Susanne Jensen (til højre) fortalte om tankerne bag de nyindrettede sengestuer, da en del af husets medarbejdere mandag benyttede åbent hus-invitationen til at besøge prøveombygningen - den såkaldte mockup - på 13. etage. 

Medarbejderne på Regionshospitalet Viborg var mandag budt til åbent hus i prøveombygningen og de nye sengestuer på hospitalets 13. etage.

17-02-2014

Prøv lige at se sengepanelerne – de vender lodret. Sikke en god idé. Og sikke en masse plads, der er på badeværelset …

Alle detaljer blev studeret og evalueret, da der mandag var åbent hus i de nye sengestuer på RH Viborgs 13. etage. Her er en del af lungemedicinsk sengeafsnit blevet bygget om med to ensengsstuer, to tosengsstuer og et teamrum. Tanken er, at området skal fungere som prøveområde forud for den omfattende ombygning af omkring 30.000 kvadratmeter af det eksisterende hospital i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet på RH Viborg.
 
- Ideen med åbent hus er at give alle hospitalets medarbejdere mulighed for at se, hvad de kan glæde sig til med de kommende års om- og tilbygning. Vi har lavet en prøveombygning for at undersøge forskellige tekniske og plejemæssige løsningsmodeller, inden vi endeligt beslutter, hvordan vi griber ombygningen af de mange kvadratmeter an. Derfor kan vi selvfølgelig ikke love, at alle sengestuer fremover kommer til at se ud præcis som her, men de nye sengestuer kan give medarbejderne en fornemmelse af, hvilken retning vi bevæger os i, forklarer projektleder Susanne Jensen fra Projektafdelingen.

Nysgerrigheden blev stillet
I løbet af mandagen benyttede flere af husets medarbejdere en stille stund eller pause til at kigge forbi prøveombygningen øverst i højhuset.

- Vi er jo nysgerrige og vil gerne se, hvad der måske venter os i fremtiden, fortæller social- og sundhedsassistent Gitte Jespersen fra Ortopædkirurgisk Afsnit T10-1.

Sammen med kollegerne, social- og sundhedsassistent Lisbeth Laursen og servicemedarbejder Preben Graversen kunne hun nikke anerkendende til både de store badeværelser ved alle sengestuerne og til de lyse rum.

- Det kommer til at bedre hverdagen for både patienter og medarbejdere, når der bliver bygget om. De store badeværelser her ville for eksempel kunne gøre vores patienter langt mere selvhjulpne, fordi de har bedre mulighed for at komme derud og omkring selv med en rollator eller lignende, forklarer Lisbeth Laursen.
 
Til gengæld er hverken hun eller Gitte Jespersen begejstrede for de lodrette sengepaneler, som er monteret i nogle af de nye sengestuer.

- Det kunne godt blive lidt noget rod med ledninger på kryds og tværs, funderer Gitte Jespersen om panelerne, som netop er hængt forskelligt op på stuerne for at teste forskellige løsninger.

Erfaring før ombygning

Serviceassistenterne Connie Carlsen, Lisbeth Christensen og Maryam Samadi studerede lige som de øvrige besøgende de nye rammer ud fra deres eget faglige ståsted.
Netop de lodrette sengepaneler høster til gengæld stor ros fra serviceassistenterne Connie Carlsen, Lisbeth Christensen og Maryam Samadi fra neurologisk sengeafsnit N09.

- Folk stiller alt muligt på de vandrette sengepanelser, så det bliver frygtelig besværligt at få dem gjort ordentligt rent, forklarer de, som ligesom de øvrige besøgende studerer de ombyggede lokaler fra deres eget faglige ståsted.

I løbet af den kommende tid vil Lungemedicinsk Afdeling så rykke ind i de nye lokaler med hverdag og patienter og forskellige faggrupper for at teste de nye sengestuer i praksis. Samtidig skal afdelingen teste indretningen af teamrummet – det koordinations- og arbejdsrum, der i det færdigudbyggede hospital skal danne rammen om det tværfaglige samarbejde om patienterne i en plejeenhed.
Deres erfaringer vil sammen med de tekniske erfaringer fra ombygningsprocessen blive en del af grundlaget for den kommende ombygning af højhuset fra 1980’erne. Samtidig vil erfaringerne blive brugt i forbindelse med byggeriet af Akutcenter Viborg, som skal stå klar i slutningen af 2016, mens ombygningen strækker sig yderligere et par år til 2018.