Energi Viborg er gået i gang med at vibrere spuns ned i forbindelse med kloakarbejdet på akutcenter-grunden.

11-03-2014

Det ryster og brummer omkring Regionshospitalet Viborg i disse dage. I forbindelse med et omfattende kloakarbejde foran hospitalet er Energi Viborg ved at vibrere spuns ned på grunden, som i løbet af de kommende år skal danne rammen om byggeriet af Akutcenter Viborg.

Energi Viborg er netop nu i færd med at etablere endnu en byggegrube tæt på såvel hospitalet som jernbanen for at kunne nå sikkert ned til kloakrørene. Her skal de gamle kloakrør kobles sammen med de nye ledninger. Arbejdet med spuns ventes at vare til og med uge 12 og vil betyde såvel støj som vibrationer i perioden.

Renoveringen af kloaksystemet skal være færdig i løbet af foråret, så området i løbet af sommeren kan blive forvandlet til byggeplads for det nye akutcenter. I løbet af året skal omkring 80.000 tons jord fjernes fra grunden, som samtidig skal gøres klar til byggeriet.

Akutcenter Viborg skal være stå klar omkring årsskiftet 2016/2017.