I løbet af den næste uges tid må en række træer og buske vige pladsen for gravemaskiner og lastbiler, når jordarbejdet forud for byggeriet af det nye akutcenter går i gang ved Regionshospitalet Viborg.

I forbindelse med jordarbejdet og oprensningen af grunden er det nødvendigt at fælde de store træer på hospitalets sydlige grund ud mod Gl. Århusvej. Og under det arbejde kan det af sikkerhedsmæssige årsager blive nødvendigt at afspærre cykelsti og dele af kørebanen kortvarigt. Entreprenøren vil naturligvis forsøge at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt.

Ved det forestående jordarbejde ved hospitalet skal omkring 80.000 tons jord fjernes fra byggegrunden, heraf ventes en del at være forurenet efter det tidligere gasværk. Opgaven vil strække sig frem til efteråret 2014, og i begyndelsen af 2017 skal det 24.000 kvadratmeter store akutcenter så stå klar med blandt andet ny skadestue, ensengsstuer, operationsstuer og ny hovedindgang til hospitalet. I forbindelse med byggeriet lægges der i øvrigt også vægt på at skabe nye grønne områder på og omkring hospitalet.Selv om en række store træer nu må lade livet til fordel for udvidelsen af Regionshospitalet Viborg, så er grønne udearealer tænkt ind i forbindelse med byggeriet. Visualisering: Projektgruppen Viborg