18-06-02014

Fra i morgen, torsdag, er det slut med at parkere langs den såkaldte smutvej fra RH Viborgs nye p-hus og ud til Gl. Århusvej. I forbindelse med det forestående jordarbejde forud for byggeriet af nyt akutcenter skal området spærres af og træer fældes, og det er derfor nødvendigt at nedlægge parkeringspladserne langs den midlertidige vej.

Projektafdelingen beder alle om at respektere afspærringerne, så entreprenøren kan komme i gang med det praktiske arbejde som planlagt. Der er fortsat god mulighed for at parkere i det nye p-hus eller på de offentlige p-pladser bag svømmehallen og ved Middagshøjvej på den anden side af jernbanen.

Se kort over parkeringsmuligheder her.
Se kort over p-pladserne ved Middagshøjvej og gåruten mod hospitalet her.

Ingen adgang til byggepladsen
Samtidig beder Projektafdelingen om, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke bevæger sig ind på selve byggepladsen – hverken i bil eller til fods. I løbet af de kommende uger vil området blive bedre markeret og afskærmet med indhegning, og som på enhver anden byggeplads har kun folk med ærinde og sikkerhedsudstyr adgang til pladsen.

Kig op - og kig ud
Har du lyst til at se nærmere på byggegrunden og jordarbejdet kan du i stedet benytte dig af det gode overblik fra vinduerne i højhusets sydlige gavl – på 13. etage er etableret en lille udkigspost med pjecer om og visualiseringer af det kommende akutcenter. Hospitalets byggeside på nettet vil også løbende blive opdateret med aktuelle billeder fra byggepladsen her.

Udsigt til vejspærring
Inden længe vil også selve smutvejen blive lukket. Der arbejdes i stedet på at åbne den nordlige del af Heibergs Allé for trafik i begge retninger forbi ambulancehallen og ned mod rundkørslen ved Dumpen. Endnu mangler dog de sidste formelle myndighedsgodkendelser, og planen er derfor at holde smutvejen åben, ind til den anden løsning er helt på plads. Projektafdelingen lover at orientere om alle trafikale ændringer i god tid, så trafikken omkring hospitalet kan køre så smertefrit som muligt i hele byggeperioden.