Heibergs Allés nordlige del åbnes nu for trafik i begge retninger, så bilister kan køre fra det nye p-hus, gennem viadukten, forbi ambulancehallen og hen til rundkørslen ved Toldbodgade/Dumpen/Sct. Jørgens Vej.


Regionshospitalet Viborgs midlertidige smutvej ud til Gl. Århusvej lukkes i forbindelse med det forestående jordarbejde på akutcenter-grunden. For at lette trafikken omkring hospitalet åbnes Heibergs Allé i stedet for kørsel i begge retninger forbi ambulancehallen.


Om kort tid indtager gravemaskiner og lastbiler området syd for Regionshospitalet Viborg, og i den forbindelse bliver hele akutcentergrunden mellem hospital, jernbane og Gl. Århusvej spærret af med byggehegn. Det betyder samtidig, at det er slut med den midlertidige smutvej fra det nye p-hus og ud til Gl. Århusvej. Fra onsdag eftermiddag den 25. juni vil vejen være lukket.

Til gengæld åbnes samtidig den nordlige del af Heibergs Allé for trafik i begge retninger forbi ambulancehallen.

- Vi har tidligere set, at trafikken er sandet helt til, når den ene udkørsel fra p-huset har været lukket. Og det er selvfølgelig ikke rimeligt for hverken patienter eller medarbejdere, at de skal bruge en halv time på at komme ud fra hospitalets område. Derfor har vi prioriteret det meget højt at finde en løsning, som kan lette den daglige trafik omkring hospitalet i byggeperioden, fortæller projektchef Lillian Kristensen fra hospitalets Projektafdeling.

Gør plads for ambulancerne
En af udfordringerne ved at åbne Heibergs Allé for trafik i begge retninger har været hensynet til ambulancekørslen. Det er selvsagt helt afgørende, at ambulancerne til enhver tid kan komme ind og ud af ambulancehallen uden at blive fanget i eksempelvis en fyraftenskø.

For at undgå det, etableres der fuldt stop før ambulancehallen for bilister, der kommer fra p-huset og kører mod rundkørslen ved Dumpen. Samtidig gøres svinget foran ambulancehallen til standsningsfri zone – som markeres med gul asfalt – så bilisterne først må køre ind i zonen, når de kan se, at de ikke bliver nødt til at holde i kø på den gule asfalt.

Ambulancerne kan samtidig gøre brug af en spærreflade midt på vejen, så de kan komme igennem, selv når trafikken er tæt.

De gule markeringer på kortet her viser de mulige veje til og fra Regionshospitalet Viborg og det nye p-hus under byggeriet. De grønne felter er mulige parkeringsområder for medarbejdere. Klik på kortet for at se det i stor og printbar version.

Tag cyklen eller parker længere væk
Selv om de største trafikale udfordringer dermed ser ud til at være løst, kan det ikke undgås, at trafikken omkring hospitalet bliver ekstra presset i byggeperioden.

- Hvis man har mulighed for det, er det derfor en udmærket anledning til at finde cyklen frem og få lidt ekstra motion på vej til og fra arbejde. Og på samme måde kan pendlerne stille bilen lidt længere væk, end de plejer og få lidt frisk luft og en kort gåtur, lyder Lillian Kristensens opfordring til medarbejderne.

De kan med fordel benytte de store parkeringsområder bag svømmehallen og ved Middagshøjvej. Se kortet ovenfor.

Som hidtil er hospitalets parkeringskælder også under byggeperioden forbeholdt patienter og pårørende.

Fremtidens hospital venter forude
Selv om jordarbejde og byggeri altså betyder lidt ekstra udfordringer i hverdagen, så er der god grund til at glæde sig over byggeaktiviteterne, mener Lillian Kristensen.

- Det hele handler jo om, at vi er i fuld gang med at skabe fremtidens akuthospital i Viborg. Til gavn for både patienter og medarbejdere, pointerer projektchefen.

I første omgang bliver opgaven af få fjernet omkring 80.000 tons jord fra byggegrunden, hvor det nye akutcenter skal bygges. Den 24.000 kvadratmeter store tilbygning skal stå færdig i begyndelsen af 2017 og vil blandt andet indeholde ny akutafdeling med skadestue, nye operationsstuer og sengeafsnit med enestuer med eget bad og toilet, nye ambulatorier og ny hovedindgang.