Gravemaskinerne arbejder lystigt på byggepladsen for det kommende akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

06-08-2014

Træerne er fældet, hegnet er på plads, og gravemaskinerne æder sig brummende gennem jorden. Der er for alvor kommet aktivitet på grunden, hvor det nye akutcenter skal stå færdigt i 2017.

Jordarbejdet har så småt været i gang en måneds tid, og i løbet af de kommende måneder skal omkring 80.000 tons jord fjernes fra grunden. Opgaven er blandt andet at fjerne den jord, som er forurenet efter det gamle gasværk, så det nye akutcenter kan blive bygget på ren jord. I jorden findes blandt andet tjære, olie og cyanid, og det er afgørende at få jorden sorteret korrekt, så ren, lettere forurenet og stærkt forurenet jord bliver skilt fra hinanden og håndteret efter alle gældende regler. Jorden sorteres derfor på stedet og køres til jordrensning på godkendte steder.
Arbejdet med at grave og sortere jord går som planlagt, og der er som ventet lokale områder med koncentreret tjæreforurening og områder med lidt mere spredt olieforurening.

Så skånsomt som muligt
I uge 31 gik entreprenøren i gang med at fjerne de gamle betonfundamenter fra en teknikkælder tæt på hospitalets ambulancehal ud mod Gl. Århusvej. Arbejdet sker så skånsomt som muligt ved at klippe betonen i stykker alle steder, hvor det er muligt. På den måde håber vi at kunne reducere støjgenerne for patienter, medarbejdere og naboer. Det bliver dog nødvendigt at anvende lufthammer til den tykke bundplade, hvilket desværre vil støje lidt mere.

I løbet af kort tid begynder arbejdet med at sætte spunsvægge, hvor store jernplader skal vibreres lodret ned i jorden for at sikre stabiliteten. I den forbindelse vælges naturligvis også så skånsomme metoder som muligt, men også det arbejde vil kunne give gener i form af støj og små rystelser.

Fremtidens akuthospital klar i 2017
Til efteråret skal det omfattende gravearbejde være afsluttet og i løbet af 2015 vil selve byggeriet af det nye akutcenter så gå i gang. Den 24.000 kvadratmeter store tilbygning skal stå færdig i begyndelsen af 2017 og vil blandt andet rumme ny hovedindgang, ny skadestue, nye operationsstuer og nye sengeafsnit.

Tilbygningen er en del af det samlede kvalitetsfondsprojekt til i alt 1,15 milliarder kroner. Projektet indeholder desuden en ombygning af store dele af det eksisterende hospital, nyt p-hus og nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade.