Jorden kommer til at ryste omkring RH Viborg de kommende par uger.

02-10-2014 

I forbindelse med byggeriet at det nye akutcenter, skal der sættes spuns langs jernbanen og Heibergs Allé umiddelbart syd for det eksisterende hospital. Det betyder, at store jernplader, skal sættes lodret ned i jorden for at sikre stabiliteten af jernbane og vej. 

Frem for at banke de store jernplader ned i jorden, vil pladerne så vidt muligt blive vibreret ned. Det betyder langt mindre støj for medarbejdere og patienter på hospitalet og for hospitalets naboer og omgivelser. Men trods den skånsomme fremgangsmåde, vil rystelserne dog alligevel kunne høres og mærkes.
 
Både støj og vibrationer holdes naturligvis inden for den tilladte ramme og tjekkes løbende via opsatte vibrationsmålinger. Arbejdet begynder i uge 41 og ventes at vare til og med uge 42. Alle dage vil der kunne blive arbejdet med spunsen mellem klokken 7 og 18.

Projektafdelingen beklager de gener, arbejdet måtte give for omgivelserne, men spunsningen er helt afgørende for projektets gennemførelse.

Læs mere om byggeriet af det nye akutcenter her og se billeder fra byggepladsen her.