Projektleder Susanne Jensen fortalte om nogle af tankerne om hospitalets kommende forhal, venteområder, ambulatorier og gangarealer, da Regionshospitalet Viborg for nylig havde indkaldt til endnu et møde med patientorganisationerne.


På Regionshospitalet Viborg er patienterne blevet sat i arbejde. En række patientforeninger hjælper med råd og input i forbindelse med byggeriet af fremtidens akuthospital for at sikre, at det nye hospital lever op patienternes ønsker og behov.

13-10-2014

Farvede linjer på gulvet hjælper ikke patienter uden farvesyn til at finde rundt på et stort hospital. Husk siddemuligheder på de lange gange til de dårligt gående. Sørg for at der bliver plads til pårørende. Husk tydelig anvisning af handicapparkering på kort og skilte.

Patienterne er de ultimative eksperter, når det kommer til at skabe et hospital, som tager hensyn til netop patienterne. Det mener man på Regionshospitalet Viborg, hvor folkene bag det igangværende byggeprojekt derfor har inviteret en række patientforeninger indenfor for at høste alle de gode råd, ideer og input, patienterne kan give.

- Vi har selvfølgelig en række meget dygtige rådgivere, som allerede har tænkt mange tanker om tilgængelighed og hensyn til patienter og pårørende ind i forbindelse med byggeriet. Men patienterne kender jo virkeligheden på egen krop og kan komme med nogle praktiske erfaringer og input, som vi måske ikke selv havde tænkt over, forklarer Susanne Jensen.

Hun er projektleder på Regionshospitalet Viborg og står for en del af planlægningen af det nye akutcenter.

Finder konstruktive løsninger
Regionshospitalet Viborg bygger frem mod 2018/2019 om og udvider for i alt 1,15 milliarder kroner. En række delprojekter er allerede afsluttet og forude venter byggeriet af 24.000 kvadratmeter nyt akutcenter med blandt andet ny forhal, fælles akutmodtagelse, sengeafsnit og helikopterlandingsplads på taget. Når byggeriet er færdigt, vil hospitalet være udvidet til omkring 120.000 kvadratmeter.

Jordarbejdet er allerede i fuld gang på byggegrunden umiddelbart syd for det eksisterende hospital, og i løbet af foråret begynder så selve byggeriet af det nye akutcenter. Men bag kulisserne har planlægningen været i gang længe, og i den forbindelse er patienterne en god hjælp, vurderer Susanne Jensen.

- De har allerede givet en masse relevante input. Som for eksempel at det ikke nytter at bruge farvede linjer, til at guide patienterne gennem hospitalet, når nogle af patienterne ikke kan se farver. Eller minde os om, at der også skal tænkes på de pårørende. Mange af tankerne er vi selvfølgelig opmærksomme på i forvejen, men patientforeningerne er med til at gøre det dejligt konkret og jordnært – og hjælper med at finde konstruktive løsninger, siger Susanne Jensen.


Regionshospitalet Viborg har allerede holdt de første møder med patientforeningerne, og her har konstruktive forslag været i fokus. Patienterne er med til at sikre, at fremtidens akuthospital i Viborg lever op til patienternes krav og behov, når det står færdigt om få år.


Patienterne kender virkeligheden
Og patienterne sætter pris på at blive spurgt.

- Jeg er virkelig glad for, at man vælger at involvere os patienter. Det betyder, at vi har mulighed for at komme med vores erfaringer og hjælpe med at få skabt et hospital, som tilgodeser patienternes behov, forklarer Jan Brinch-Møller fra Skive.

Han er med i arbejdet som repræsentant for Nyreforeningen, hvor han er formand for Viborg-kredsen. Og som nyrepatient har han i en årrække selv været nærmest stamgæst på hospitalet og dermed fået et indgående kendskab til både plusser og minusser på det eksisterende hospital.

- For mig er noget af det helt afgørende, at man husker at sikre god plads til de pårørende også. For de spiller en stor rolle for patienterne og har behov for ordentlige forhold, mener Jan Brinch-Møller.

Også Torben Koed Thomsen fra Dansk Blindesamfund og Ulla Seerup Thomsen fra Handicaprådet glæder sig over at være blevet inviteret indenfor i hospitalsbyggeriet.

- Det koster jo ikke ekstra at tænke sig godt om, før man bygger – men det kan være meget dyrt at skulle udbedre problemer, hvis man først har bygget, konstaterer Ulla Seerup Thomsen.

Både hun og Torben Koed Thomsen har masser af eksempler på byggerier, som ikke på forhånd har taget tilstrækkelig højde for handicappede brugere. Som for eksempel det eksisterende hospital, påpeger Torben Koed Thomsen fra Dansk Blindesamfund.

- Der er for eksempel ikke punktskrift på elevatorens knapper i højhuset, og det betyder, at jeg ikke kan se, hvilken knap jeg skal trykke på for at komme til en bestemt etage, fortæller Torben Koed Thomsen, som derfor engang fik trykket på samtlige etageknapper, da hans fingre ledte efter knapperne.

Ikke naive
Men selv om patienterne med inddragelsen føler sig hørt og respekteret, så er de ikke naive i forhold til det kommende byggeri, understreger de.

- Vi ved jo godt, at vi ikke kan få det hele. Når huset skal bygges, vil der selvfølgelig være en økonomisk ramme, som sætter nogle begrænsninger. Men på denne måde sikrer man i hvert fald, at alt bliver overvejet og prioriteret, vurderer Jan Brinch-Møller.

Samme konklusion når projektleder Susanne Jensen frem til.

- Vi kan selvfølgelig ikke opfylde alle ønsker. Men det er meget vigtigt for os at få en god dialog og huske, hvem det er, vi bygger hospital til: nemlig patienterne, siger Susanne Jensen.

Hun har allerede inviteret patientorganisationerne til også at tage del i arbejdet med at planlægge og indrette et særligt område til patientforeninger i det nye hospital.

Det nye akutcenter ventes at stå færdig til indflytning i begyndelsen af 2017, mens den omfattende ombygning af det eksisterende højhus strækker sig yderligere et par år derefter.


Fakta om hospitalsbyggeriet i Viborg

  • Frem mod 2018/2019 bygger Regionshospitalet Viborg om og udvider for i alt 1,15 milliarder kroner 
  • I alt 32.000 nye m2 bygges til, mens 38.000 m2 af det eksisterende hospital bygges om
  • Største delprojekt er byggeriet af 24.000 m2 nyt akutcenter
  • Regionshospitalet Viborg vil i 2019 råde over i alt 120.000 m2
  • Pengene er bevilget af Region Midtjylland (40%) og regeringens kvalitetsfond (60%)
  • Læs mere om byggeriet på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk